Select Page

 

Predstavnici Centra za obrazovanje odraslih (nadležnog biskupstva Mainz), predvođeni gospodinom Tilom iz organizacije Agiamondo,  5. jula 2024. godine posjetili su Univerzitet u Sarajevu – Fakultet islamskih nauka. Grupu od petnaest posjetilaca u ime Fakulteta ugostio je prodekan za međunarodnu saradnju, prof. dr. Aid Smajić. Agiamondo je katolička agencija za razvojnu saradnju i mir, aktivna u mnogim dijelovima svijeta.

Tokom posjete, gosti su upoznati s historijatom i aktivnostima Fakulteta, a neke od tema razgovora bile su međureligijska saradnja u izgradnji pravednog mira, kao i unapređenje saradnje među vjerskim zajednicama. Uz zahvalnost gostiju na toplom prijemu, na kraju posjete je izražena obostrana želja za uspjehom u trenutnim aktivnostima, ali i saradnjom u predstojećem periodu.