Select Page

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), člana 201. Statuta Univerziteta u Sarajevu, br. 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine, saglasnosti Rijaseta, Uprave za obrazovanje i nauku br: 02-03-2-4498-5 od 19.11.2020. godine i Senata Univerziteta u Sarajevu br: 01-28-27/20 od 23.12.2020. godine, Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu raspisuje

 

K O N K U R S

 

  1. Izbor člana akademskog osoblja:

 

  • Nastavnik u zvanju redovni profesor za naučnu oblast akaid, tesavvuf i uporedne religije,

1 izvršilac (puno radno vrijeme)

 

Uvjeti: kandidati treba da ispunjavaju uvjete iz člana 96. stav 1. tač. f)

Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), te člana 194. stav 1. tačka f) Statuta Univerziteta u Sarajevu.

 

Uz prijavu na konkurs za izbor u akademsko zvanje, kandidati prilažu dokaze u skladu sa članom 203. Statuta Univerziteta u Sarajevu.

 

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili u ovjerenoj kopiji.

 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Prijave se podnose na adresu: Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu

Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo

Prijava na konkurs (1)