Select Page

Održano prvo predavanje u okviru programa Diploma u islamskim naukama 2021.

Na e-platformi  Fakultetu islamskih nauka UNSA 26. januara u 18:00 sati, prof. dr. Džemaludin Latić održao je prvo on-line predavanje u sklopu programa Diploma u islamskim naukama 2021.

Posebnost ovogodišnjeg Programa je u načinu njegove realizacije. Za razliku od dosadašnjih, šesnaest ciklusa, kada su učesnici – državljani Bosne i Hercegovine ili rezidenti u Bosni i Hercegovini prisustvovali predavanjima na Fakultetu islamskih nauka, ovogodišnji program se realizuje on-line.

Učesnici, tačnije njih 48 koji su u ovome programu prepoznali posebnu stanicu na svome putu cjeloživotnog učenja, ove godine prate predavanja sa tri kontinenta, iz 14 zemalja svijeta, te naše Bosne i Hercegovine.

Sa interaktivnim predavanjima koja će održati eminentni profesori i saradnici fakulteta islamskih nauka svakoga utorka i četvrtka, program će trajati do 22. juna 2021. godine, a učesnici će, kroz osam modula, imati priliku na kvalitetan način proširiti svoja znanja o islamu o temeljnim pojmovima, vrijednostima i vjerovanjima što su oblikovala muslimansko mišljenje, duhovnost i umjetnost, te društvene i pravne ustanove, posebno na tlu Bosne i Hercegovine.

Dodatna radost i benefit ovogodišnje Diplome u islamskim naukama jeste u činjenici da je ona postala fascinantni most među ljudima koji žive širom svijeta sa domovinom Bosnom i Hercegovinom, sa našom Islamskom zajednicom i sa Fakultetom islamskih nauka kao najstarijom visokom odgojno-obrazovnom institucijom sa islamskim predznakom na prostorima Evrope.