Select Page

Obavijest odbrana završnog rada Damira Jahića

Obavijest odbrana završnog rada Damira Jahića Hfz. Damir Jahić  branit će završni rad na II ciklusu studija o temi:  „Aktivnosti IZ-e na planu popularizacije hifza u BiH u posljednjih dvadeset godina“. Odbrana će se održati  dana  13. 02. 2024. godine, u 13:30 sati...