Select Page

 

Danas je u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu upriličena svečana dodjela nagrada akademskom i naučnoistraživačkom osoblju na osnovu rezultata naučnog/umjetničkog rada za 2021. godinu, a u skladu sa Pravilnikom o nagrađivanju akademskog i naučnoistraživačkog osoblja Univerziteta u Sarajevu.

Univerzitet u Sarajevu već petu godinu u kontinuitetu implementira Pravilnik o nagrađivanju u skladu s kojim se dodjeljuju novčane nagrade za akademsko i naučnoistraživačko osoblje na osnovu rezultata naučnog i umjetničkog rada.

Ovom prilikom dodijeljeno je 176 nagrada: 172 nagrade za članove akademskog i naučnoistraživačkog osoblja sa 21 članice Univerziteta u Sarajevu i 4 nagrade za umjetnički rad, te rad u nacionalnim humanističkim disciplinama.

Rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj uputio je iskrene čestitke dobitnicima nagrada istakavši da je ulaganje u nauku dugoročna investicija za razvoj naše zemlje, te da je stoga strateški izuzetno važno da se raspoloživi resursi usmjere na jačanje i razvoj nauke i inovacija, kako bismo mogli odgovoriti na brojne izazove globalnog razvoja.

„Ulaganja u nauku na nivou Bosne i Hercegovine itekako su demotivirajuća, iako sa druge strane možemo biti ponosni na činjenicu da je Univerzitet u Sarajevu prepoznao značaj vrednovanja izvrsnosti u nauci i umjetnosti“, naveo je rektor Škrijelj, te naglasio da je za Univerzitet u Sarajevu neizmjerno važno da naši istraživači djeluju na internacionalnoj naučnoj sceni publicirajući u prepoznatim naučnim časopisima i na taj način promoviraju našu zemlju i naš Univerzitet.

Poručivši dobitnicima nagrada da vjeruje da će svojim djelovanjem upravo oni pokrenuti mnoge značajne procese usmjerene na sveopšte unapređenje našeg društva i na taj način motivirati i druge istraživače da im se pridruže, rektor Škrijelj je naveo: „Vi ste dio pozitivnog trenda porasta naučne produkcije na Univerzitetu u Sarajevu, jer danas nagrađujemo skoro 7 puta više istraživača nego što je to bio slučaj u prvoj i drugoj godini primjene Pravilnika. To je svakako i potvrda našoj opredijeljenosti da trend nagrađivanja naučne izvrsnosti svakako treba biti nastavljen“.

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo prof. dr. Aleksandra Nikolić uputila je čestitke dobitnicima nagrada, rekavši da je izuzetno zadovoljstvo svjedočiti današnjem prednovogodišnjem vatrometu izvrsnosti, znanja i postignuća koji je priredio Univerzitet u Sarajevu.  Također, naglasila je da je čini ponosnom što vidi efekte vrednovanja naučnog i umjetničkog rada i njihovog doprinosa brzom razvoju našeg univerziteta.

Dobitnicima su nagrade uručili rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj i prorektor za naučnoistraživački rad prof. dr. Mirza Dautbašić.

U ime dobitnika nagrada obratila se prof. dr. Naida Ademović, koja je na listi dobitnika nagrada za 2021. godinu ostvarila najveći broj bodova, a u ime dobitnika posebnih nagrada obratio se doc. dr. Mehmed Kardaš, jedan od dobitnika nagrade za doprinos u oblasti nacionalnih disciplina u 2021. godini.

Tokom pet godina primjene Pravilnika o nagrađivanju, broj nagrađenih uvećan je skoro 7 puta, što dokazuje stimulativni uticaj vrednovanja naučnog i umjetničkog rada, te potvrđuje opredijeljenost Univerziteta u Sarajevu da trend nagrađivanja naučne izvrsnosti svakako bude nastavljen.

*Album fotografija sa svečanosti objavljen je na Facebook stranici Univerziteta u Sarajevu: https://www.facebook.com/univerzitet.unsa

Finalna lista autora_2021_bodovanje za web

 

(unsa.ba)