Select Page

 

U zimskom semestru ak. 2022/23. godine realizovan je novi COIL projekat (Collaborative Online International Learning/Internacionalno suradničko online učenje u nastavi) na temu “Liderstvo u obrazovanju u BiH i SAD-u”, u kojem su, između ostalog, učešće uzeli i studenti Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu sa voditeljicom projekta prof. dr. Dinom Sijamhodžić-Nadarević.

COIL projekat realiziran je u okviru saradnje Univerziteta u Sarajevu i Fakulteta islamskih nauka na širem projektu Jamal Barzinji Univerziteta Shenandoah u Winchesteru (Virginia, SAD). Prethodni projekat u saradnji pomenuta dva fakulteta realizovan je u toku akademske 2021/22. godine o temi interkulturalne i interreligijske vrijednosti na nastavničkim studijskim programima u BiH i SAD-u. (https://fin.unsa.ba/ucesce-prof-dr-dine-sijamhodzic-nadarevic-i-studenata-fin-a-u-medjunarodnom-barzinji-projektu/ )

Realizacija ovogodišnjeg COIL projekta, na temu “Liderstvo u obrazovanju u BiH i SAD-u” protekla je  kroz nekoliko faza.

 

U navedenom periodu, uz mentorstvo prof. dr. Dine Sijamhodžić-Nadarević studenti dodiplomskog, master i doktorskog studija na FIN-u, te studenti doktorskog studija Shenandoah univerziteta uz mentorstvo prof. dr. Catherine Shiffman imali su priliku upoznati se, raditi u timovima, analizirati  nacionalne i internacionalne pravne okvire i instrumente, inicijative, politike, preporuke  u pogledu obrazovnog liderstva te obavljati intervjue s obrazovnim liderima kako u BiH, tako i u SAD-u. Nizom koraka od upoznavanja grupa, analiziranja istaknutih dokumenata, pripremanjem i obavljanjem intervjua sa obrazovnim liderima kako u predškolskom, osnovnoškolskom tako i u srednjoškolskom sistemu, projekt je priveden kraju grupnim prezentovanjem rezultata koji su sadržavali uvid u očekivanja koja se stavljaju spram obrazovnih lidera unutar pravnih okvira, uvid u praksu obrazovnih lidera, njihove izazove, intencije, nedostatke i prednosti njihovog poziva, ali i preporuke za napredak na polju liderstva u obrazovanju definiranih rezultatima komparacije primjera dobrih praksi u BiH i SAD-u.

 

Studenti Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, koji su uzeli učešće u ovom projektu su: Ahmed Čolić, Anis Sulejmanović, Zilha Nur Mujković, Aida Memić, Adna Sefer, Semir Mrkaljević, Esma Klisura, Hasanaga Muminović, Zejd Špijodić, Abdurahman Hadžić, Reuf Ibreljić, Bakir Halilagić te Kerima Kosovac.

 

Iskustva  profesorice i studenata učešćem u projektu:

 

Prof. dr. Dina Sijamhodžić-Nadarević:  Učešćem u projektu svjedočili smo ponovnom pozitivnom iskustvu i izuzetno uspješnoj saradnji s profesoricom Shiffman i studentima sa Shenadodah univerziteta. Saradničko online međunarodno učenje (COIL) efikasna je strategija za podršku i razvoj znanja, vještina i stavova studenata. Koristeći virtualne tehnologije, profesori i studenti susreću kolege iz drugih dijelova svijeta radi razmjene ideja i saradnje. Studenti istražuju  različite perspektive i primjenjuju konceptualno znanje u praksi. Ostali ishodi uključuju razvoj interkulturalnih  kompetencija, globalno građanstvo, digitalnu pismenost, timski rad i povezane vještine za 21. stoljeće. Učenje o aspektima profesije iz međunarodne perspektive daje studentima nijansiraniji uvid u područja obrazovanja i liderstva u obrazovanju te ih priprema da u budućoj profesiji budu kulturalno osjetljiviji. Kroz saradničke istraživačke aktivnosti naši su studenti učili o obrazovnim sistemima u BiH i SAD-u,  kulturnoj raznolikosti, vrijednostima i načinima života. Studenti  i studentice FIN-a su se osnažili saradnjom i u smislu komunikacije i istraživanja te prezentiranja na stranom jeziku (engleskom). Poruku ohrabrenja i motivacije za međunarodnim akademskim razmjenama šaljemo i ostalim našim studentima i  studenticama.  Naši studenti su potvrdili da imaju izuzetne potencijale za ovakve poduhvate te su bili predani u izvršavanju obaveza. COIL projekti nude i važne ishode za profesore, uključujući prilike za naučnu saradnju i primjenu novih pristupa poučavanju, otkrivanje vrijednosti zajedničkog poučavanja i provođenja istraživanja na međunarodnoj razini.

Ahmed Čolić (viši asistent, doktorski studij): Sretan sam zbog učešća u ovogodišnjem COIL programu koji je za mene bio višestruko koristan. Dobio sam priliku da intenzivnije sarađujem s kolegama i kolegicama na I, II i III ciklusu studija na Fakultetu islamskih nauka, kao i s doktorandima sa Shenandoah univerziteta u SAD-u. Bila je to prilika za dodatna upoznavanja, razvoj kompetencija za interkulturalni timski rad, te za bogatu razmjenu iskustava. Na kraju, zajedničkim snagama došlo se do vrlo zanimljivih i kreativno izloženih rezultata o liderstvu u odgoju i obrazovanju na području BiH i SAD-a. Studentima bih preporučio učešće u COIL programu naredne godine.

Zilha Nur Mujković (2. godina studija): Bilo mi je zadovoljstvo biti dio COIL projekta 2022. godine prvenstveno radi upoznavanja studenata iz SAD-a, a i boljeg upoznavanja studenata i osoblja sa našeg fakulteta. Iskoristili smo pruženu mogućnost da razmijenimo znanja i iskustva. Nadam se da smo putem projekta djelimično doprinijeli uklanjanju eventualnih predrasuda i barijera među ljudima različitih svjetonazora.

Semir Mrkaljević (3. godina studija): Mnogo mi je drago što sam bio dio ovako lijepe priče. Do sada sam učestvovao u nekoliko projekata, ali oni su obuhvatali osobe sa područja naše zemlje, tako da je ovo prvi projekat u kojem sam učesnik sa osobama iz druge države, a još jedna posebnost jeste što je projekat rađen na engleskom jeziku i što je bio dodatan izazov. Pošto smo bili podijeljeni u timove želim da naglasim da smo imali jako dobar i vrijedan tim. Studenti iz Amerike su odlično surađivali, kao i ostali dio ekipe sa našeg fakulteta. Jedna jako lijepa iskustva, nova saznanja nešto su što nosim iz ovog projekta.

Abdurahman Hadžić (3. godina studija): COIL program sam vidio kao odličnu priliku za nova saznanja i prijateljstva, zbog čega sam odlučio uključiti se u program. Izvršavajući zadatke koje je program za nas predvidio, iznova sam dolazio do novih informacija, a raniji stereotipi su nestajali. Posebno drago mi je bilo obaviti intervjue u dvije škole u BiH, a zatim rezultate istih uporediti sa intervjuima kolega iz USA. COIL program mi je pomogao da posmatranje svijeta zahvatim širim pogledom.

Kerima Kosovac (4. godina studija): COIL projekat je jedan od projekata koji je na mene ostavio poseban dojam. Bilo mi je zadovoljstvo upoznati i družiti se sa studentima i profesorima sa Shenandoah univerziteta. Rad na ovom projektu me obogatio sa mnoštvom novih informacija kada je u pitanju obrazovanje u SAD-u, te smo mogli uvidjeti po čemu se naše obrazovanje i neke liderske pozicije u obrazovanju razlikuju od sistema obrazovanja u SAD-u. Još mogu reći da sam nakon ovog projekta spremnija upuštati se u neke daljnje i slične projekte jer sam uvidjela koliko ovakvi projekti znače u razvijanju naših vidika, sticanju novih saznanja, kao i iskustava surađujući s drugima izvan naših krugova. Nadam de da su naše kolege iz SAD-a dobili dobre ocjene za ovo i da su uživali družeći se sa nama.

Zejd Špijodić (2. godina studija): Zadovoljstvo mi je kao studentu učestvovati u određenim projektima koji će poboljšati moje kompetencije, komunikacijske vještine i osjećaj za kolektivom. Ovaj projekat mi je omogućio upravo to. Radujem se novim poznanstvima i svakom razmijenjenom mišljenju i iskustvu. Naše kolegice, učesnice u projektu, bile su izuzetno susretljive i zainteresirane. Nadam se da ćemo u budućnosti realizirati još sličnih aktivnosti.

Reuf Ibreljić (doktorski studij): COIL projekat je za mene jedno novo i veoma pozitivno iskustvo. Osim što smo imali mogućnost da sarađujemo međusobno kao studenti na sva tri ciklusa našeg fakulteta, posebno raduju nova poznanstva, kao i akademska saradnja sa studentima i profesorima iz SAD-a. Hvala i našoj profesorici dr. Sijamhodžić-Nadarević koja nas je preporučila i vodila kroz projekat.

Hasanaga Muminović (3. godina studija): Za mene je ovo jedno, posve novo i izrazito zanimljivo iskustvo. Siguran sam da će ostaviti poseban utisak kod mene, jer kroz faze ovoga projekta spoznao sam razne stvari koje će mi u budućnosti koristiti. Ovu priliku također iskorištavam da se zahvalim svima od srca.

Esma Klisura (3. godina studija): Za mene kao studenta, svakako je važno svako iskustvo koje steknem tokom svog studiranja. Važno iz razloga što se intelektualno nadograđujem, ali i dobijam priliku da pokažem već usvojeno znanje. S druge strane, upoznajem nove ljude i gradim nova prijateljstva. COIL program je upravo takav vid edukacije. U ovom programu gradili smo most između SAD-a i BIH koji nam je omogućio dolazak do rezultata kako iz liderstva, odgoja i obrazovanja, tako i do upoznavanja različitih kultura, tradicija i običaja.  Zaista je timski rad ono u čemu se pronalazim i što me ispunjava. Uz mnoštvo kreativnosti ljudi sa kojima radim, rezultat je evidentan i daje priliku ka daljem napretku. Preporučujem studentima COIL program, u nadi da ću imati priliku da još sarađujem sa svojim timom.

Adna Sefer (4. godina studija): Zadovoljstvo mi je bilo biti dio ovogodišnjeg COIL projekta. Stekli smo novo iskustvo, različiti izazovi su bili pred nama, saradnja kako sa studentima BiH tako i sa studentima SAD je bila izvrsna. Projekat COIL nam je omogućio, pored toga što smo saznali, istražili i razgovarali o položaju direktora u BiH, također i položaj direktora u SAD, što je po meni tema o kojoj bi se puno više trebalo razgovarati. Preporučila bih svim studentima i studenticama da sudjeluju u COIL-u kao i svim drugim aktivnostima koje će im pomoći da prošire svoje vidike i napreduju u svakom smislu.

Anis Sulejmanović (2. godina studija): Učešće u programu je za mene bilo nešto što nisam iskusio u dosadašnjim iskustvima u raznovrsnim programima. Komunikacija sa starijim studentima našeg fakulteta, ali i studenata iz USA-a je bila prilika za nova saznanja i učenje od starijih kolega, ali također i pogled na raznovrsnost mišljenja, koja rezultiraju u idejama. Sam koncept različitih studenata, studentskih grupa, iskustava i porijekla, doprinijelo je izgradnji projekta, ali i izgradnji mene i moga iskustva u radu. Drago mi je što sam bio dio ove priče, te smatram da sam izašao iz ovog projekta, sa novim saznanjima i iskustvima.

Bakir Halilagić (2. godina studija): Ovo je bio prvi put da učestvujem na jednom ovakvom programu, koji spaja učesnike dvaju različitih kontinenata. Naučio sam dosta o drugačijem obliku sistema obrazovanja i imao priliku uporediti ga sa našim. Osim toga, komunikacija i suradnja sa kolegama iz SAD-a je bila odlična i na nivou, te se ovom prilikom zahvaljujem što sam dobio šansu da učestvujem i zbližim s ostalim kolegama. Za buduće generacije svakako preporučujem da se uključe u COIL program ako budu u mogućnosti, kao što se i ja nadam da ću učestvovati u još novih projekata.

Aida Musić (master studij): Vrijeme utrošeno na učešće u COIL projektu donijelo mi je brojna poznanstva, proširilo vidike, ojačalo jezičke, digitalne i timske kompetencije, otklonilo predrasude i ohrabrilo me za daljne djelovanje. Svakako da bih preporučila svima, kojima se pruži ovakva prilika, da je prihvate i ohrabre se biti dio jednog projekta na međunarodnom nivou.

 

 

Sarajevo, 27. 12. 2022.

Dina Sijamhodžić-Nadarević