Select Page

Čast nam je da Vas obavijestimo da je u izdanju Fakulteta islamskih nauka publicirano djelo pod naslovom „Božija Lijepa Imena sa komentarom i dovama“, autora rahmetli prof. dr. Samira Beglerovića i dr. Kenana Čeme. Knjiga obuhvata 99 Božijih Imena, uz tumačenje, poučna kazivanja i dove. Stil pisanja je izuzetno fluidan i čitljiv, s jedne strane, kao što je njezin sadržaj izuzetno dubok, s druge strane. On obuhvata aspekte muslimanske duhovnosti, ortoprakse i općenito islamske dogmatike. Za pisanje ove izuzetne knjige, koja se čita u jednome dahu, autori su koristili izvore na bosanskom, arapskom i engleskom jeziku.

Knjiga pod naslovom Božija Lijepa Imena autora Samira Beglerovića i Kenana Čeme ima svoju nesumnjivu teorijsku i praktičnu punovažnost. U njoj se na jedan veoma specifičan način nastoji predstaviti ključnu stvarnost kur’anske objave i samu suštinu islamske vjerske prakse. Jer, s jedne strane, sami Bog govori o Sebi u smislu da kroz Lijepa Imena otkriva puninu Svoje „naravi i egzistencije“, dok, s druge strane, njihovim svakodnevnim ponavljanjem u jeziku (zikrullah) svaki vjernik pojedinačno prolazi kroz različita stanja svoga sazrijevanja sve dok ne postigne najviši stepen duhovnog ozbiljenja (ihsan). Spominjanjem Lijepih Božijih Imena vjernik se stalno podsjeća na svoje izvorno metafizičko porijeklo, tj. da je stvorenje Božije koje ima zadaću da neprestano usmjerava razvoj historije u skladu sa Njegovom univerzalnom voljom, postižući  harmoniju sa prirodnim svijetom, sa samim sobom i sa drugima u svojoj socijalnoj i društvenoj sredini, što predstavlja suštinu islamskoga vjerovanja odnosno korespondira uobičajenoj formi pobožnosti kakvu susrećemo unutar islamske duhovne tradicije… Knjiga nije akademski opterećena, pisana je veoma prisnim i popularnim jezikom i kao takva predstavlja pravo osvježenje za svakog vjernika koji vapi za doživljenom i osvjedočenom vjerom u današnjem svijetu koji prolazi kroz istinsku krizu morala i duhovnosti. (iz recenzije prof. dr. Adnana Silajdžića)