Select Page

1.   Ugovor o nastavno-naučnoj i  naučnoistraživačkoj saradnji zaključen 26.3. 2010. godine između Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu koje zastupa dekan, prof. dr. Ismet Bušatlić,i Fakulteta islamskih studija u Prištini, kojeg zastupa dekan, prof. dr. Rexhep Boja. Nije precizirano trajanje ugovora.
http://www.fsi92.net/