Select Page

1.   Memorandum o razumijevanju između Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu i  The Privater Studiengang für Islamische Religion an Pflichtschulen (Koledža za obrazovanje muslimanskih učitelja) Beč, Austria. Saradnja je potpisana na polju obrazovanja i  istraživanja. Datum potpisivanja: 21. 11. 2011 – dekan Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu prof. dr. Ismet Bušatlić; 22.11.2011 – direktor  Koledža za obrazovanje muslimanskih učitelja Amena Shakir. Nije precizirano trajanje ugovora. Svake četiri godine se propituje status uređenja saradnje radi mogućih izmjena, pojašnjenja ili prekida.
http://www.irpa.ac.at/?c=index.php&cssid=Home&navid=2

2.   Memorandum o razumijevanju i saradnji  između Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu i Centra za interkulturalne studije o islamu na Univerzitetu Osnabrück Njemačka (Zentrum für interkulturelle Islam-Studien an der Universität Osnabrück, Deutschland). Meomorandumom je ugovorena akademska saradnja na polju znanstvenog istraživanja, naučavanja i studija.
Datum potpisivanja: 23. 5. 2011 –  Predsjednik Univerziteta Osnabrück; 10.6. 2011 – Predsjednik Upravnog odbora Centra; 10. 6. 2011. dekan Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu; 20.6.2011 – Rektor Univerziteta u Sarajevu.
Memorandum o saradnji ugovoren je na period od pet godina od datuma potpisivanja i automatski se produžava slijedećih pet godina ukoliko ni jedan univerzitet ne bude nastojao napraviti promjene ili raskid ugovora šest mjeseci prije isteka ugovora.
http://www.islamische-religionspaedagogik.uni-osnabrueck.de/