Select Page

 

U organizaciji Fakulteta islamskih nauka i podršku Univerziteta u Sarajevu  održan je naučni skup „Trendovi u visokom obrazovanju i jačanje nastavne i naučno-istraživačke saradnje Univerziteta u Sarajevu, Fakulteta islamskih nauka i Shenandoah univerziteta (SAD)“ 12. i 13. juna 2023. godine. Naučni skup je realiziran u okviru prethodno uspostavljene akademske saradnje Univerziteta u Sarajevu, Fakulteta islamskih nauka i Univerziteta Shenandoah u Winchesteru (SAD) na projektu Jamal Barzinji. Tim povodom profesori Univerziteta Shenandoah, dr. Amy Sarch, prorektorica za nastavu, i dr. Jeff Coker, dekan Koledža umjetnosti i nauka i profesor historije, boravili su na Univerzitetu u Sarajevu i na Fakultetu Islamskih nauka i učestvovali u realizaciji naučnog skupa. Naučni skup o trendovima u visokom obrazovanju u Sjedinjenim Američkim Državama i komparativnim pogledom na trendove u Bosni i Hercegovini kroz predavanja i diskusije fokusirao se na refleksiju prethodnih zajedničkih aktivnosti kao i pitanja trendova u pokretanju i razvoju nastavnih planova i programa, trendovima upisa, finansijskoj klimi u visokom obrazovanju, inovacijama u tehnologiji i metodama nastave i istraživanja, posljedica  pandemije na obrazovanje kao i na umjetnu inteligenciju. Profesor Jeff Coker je u ponedjeljak 12. 6. 2023. godine u svečanoj sali Univerziteta u Sarajevu održao predavanje o temi: “Trendovi u visokom obrazovanju u Sjedinjenim Američkim Državama“.https://unsa.ba/novosti/profesor-jeff-coker-odrzao-predavanje-o-trendovima-u-visokom-obrazovanju-u-sjedinjenim.

Profesorica dr. Amy Sarch na Fakultetu islamskih nauka  13. 6. 2023. godine održala je predavanje o temi: „A Town Hall Approach to Civic Engagement Across the Curriculum”. Town Hall/Sastanak u gradskoj vijećnici je  pedagoški pristup koji studentima pruža javnu arenu za raspravu o aktualnim društvenim  pitanjima s drugim studentima, profesorima i ekspertima/konsultantima iz  šire društvene zajednice. Ovaj pristup pomiče interdisciplinarno istraživanje određenih  društvenih pitanja u toku semestra a potom prezentiranje i diskusiju u u gradskoj vijećnici.

Pomenuti naučni skup kao i radni sastanci održani na Fakultetu islamskih nauka zajedno s dekanom prof. dr. Mustafom Hasanijem, nastavnicima i saradnicima,  u projekciji imaju nastavak  jačanja nastavne i naučno-istraživačke saradnje između Fakulteta islamskih nauka i Univerziteta Shenandoah. U okviru prethodno uspostavljene saradnje ( počev od 2018. godine) relizirani su određeni projekti razmjene nastavnika i studenata, zajednički projekti u nastavi i istraživanju. U pogledu nastavno-naučne saradnje u  akademskoj 2021/2022. i 2022/2023. godini realizirani su nastavno-naučni projekti između FIN-a i Shenandoah univerziteta uključujući profesore i studente.  https://fin.unsa.ba/drugi_projekat/. Gostujući profesori su iskoristili priliku i za razgovor sa studentima FIN-a koji su uzeli učešće u  zajedničkim realiziranim projektima.

 

Dina Sijamhodžić-Nadarević