Select Page

Međunarodni Barzinji projekat – COIL „Interkulturalne i interreligijske vrijednosti na nastavničkim studijskim programima u BiH i SAD-u“

Izvještaj o učešću Fakulteta islamskih nauka u međunarodnom Barzinji projektu 2022/2023 ak. godine

(Učešće studenata Fakulteta islamskih nauka u međunarodnom COIL projektu „Liderstvo u obrazovanju u BiH i SAD-u“ s prof. dr. Dinom Sijamhodžić-Nadarević)

U zimskom semestru ak. 2022/23. godine realizovan je novi COIL projekat (Collaborative Online International Learning/Internacionalno suradničko online učenje u nastavi) na temu “Liderstvo u obrazovanju u BiH i SAD-u”, u kojem su, između ostalog, učešće uzeli i studenti Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu sa voditeljicom projekta prof. dr. Dinom Sijamhodžić- Nadarević.

COIL projekat realiziran je u okviru saradnje Univerziteta u Sarajevu i Fakulteta islamskih nauka na širem projektu Jamal Barzinji Univerziteta Shenandoah u Winchesteru (Virginia, SAD). Pretodni projekat u saradnji pomenuta dva fakulteta realizovan je u toku akademske 2021/22. godine o temi interkulturalne i interreligijske vrijednosti na nastavničkim studijski programima u BiH i SAD-u. (https://fin.unsa.ba/ucesce-prof-dr-dine-sijamhodzic-nadarevic-i-
studenata-fin-a-u-medjunarodnom-barzinji-projektu/ )

Realizacija ovogodišnjeg COIL projekta, na temu “Liderstvo u obrazovanju u BiH i SAD-u” protekla je kroz nekoliko faza.

U navedenom periodu, uz mentorsvo prof. dr. Dine Sijamhodžić-Nadarević studenti dodiplomskog, master i doktorskog studija na FIN-u, te studenti doktorskog studija Shenandoah univerziteta uz mentorstvo prof. dr. Catherine Schiffman imali su priliku upoznati se, raditi u timovima, analizirati nacionalne i internacionalne pravne okvire i instrumente, inicijative, politike, preporuke u pogledu obrazovnog liderstva te obavljati intervjue s obrazovnim liderima kako u BiH, tako i u SAD-u. Nizom koraka od upoznavanja grupa, analiziranja istaknutih dokumenata, pripremanjem i obavljanjem intervjua sa obrazovnim liderima kako u predškolskom, osnovnoškolskom tako i u srednjoškolskom sistemu, projekt je priveden kraju grupnim prezentovanjem rezultata koji su sadržavali uvid u očekivanja koja se stavljaju spram obrazovnih lidera unutar pravnih okvira, uvid u praksu obrazovnih lidera, njihove izazove, intencije, nedostatke i prednosti njihovog poziva, ali i preporuke za napredak na polju liderstva u obrazovanju definiranih rezultatima komparacije primjera dobrih praksi u BiH i SAD-u.
Studenti Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, koji su uzeli učešće u ovom projektu su: Ahmed Čolić, Anis Sulejmanović, Zilha Mujković, Aida Memić, Adna Sefer, Semir Mrkaljević, Esma Klisura, Hasanaga Muminović, Zejd Špijodć, Abdurahman Hadžić, Reuf Ibreljić, Bakir Halilagić te Kerima Kosovac. (prilog slika)

Po okončanju programa profesorice i studenti dobili su certifikate.
Na slijedećim linkovima mogu se pratiti objavljene vijesti o projektu:

https://fin.unsa.ba/ucesce-studenata-fakulteta-islamskih-nauka-u-medjunarodnom-coil-projektu-liderstvo-u-obrazovanju-u-bih-i-sad-u-s-prof-dr-dinom-sijamhodzic-nadarevic/

https://www.preporod.info/bs/article/36975/ucesce-studenata-fakulteta-islamskih-nauka-u-medunarodnom-coil-projektu-liderstvo-u-obrazovanju-u-bih-i-sad-u

STRUČNE SLUŽBE:

Studentska služba
Biblioteka

KONTAKT:

Fax: + 387 33 251 044
Tel: + 387 33 251 011
       + 387 33 251 000
Mail: sekretar@fin.unsa.ba

© Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina | Telefon: + 387 33 232 982 | Fax: + 387 33 251 044