Faculty secretary

Emina Muderizović, law graduate
Emina Muderizović, law graduate

Faculty secretary

Telephone: + 387 33 251 013
E-mail: sekretar@fin.ba

© Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina | Telefon: + 387 33 232 982 | Fax: + 387 33 251 044