Select Page

Sekretar

Emina Muderizović, dipl.pravnik
Emina Muderizović, dipl.pravnik

sekretar fakulteta

Telefon: + 387 33 251 013
sekretar@fin.unsa.ba

© Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina | Telefon: + 387 33 232 982 | Fax: + 387 33 251 044