Select Page

Gostujuća studentica Amina Al-Najar sa Univerziteta u Tibingenu na FIN-u u zimskom semestru 2014/15

Slijedom inicijative upućene iz Instituta za islamsku teologiju Univerziteta u Tibingenu (Njemačka), a na temelju sporazuma o saradnji između Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Tibingenu, Fakultet islamskih nauka ugostio je studenticu  Aminu Al-Najar u zimskom semestru 2014/15. Institut za islamsku teologiju Univerziteta u Tibingenu u okviru programa mobilnosti studenata predvidio  je da studentica Amina Al-Najar sluša nastavu na teološkom smjeru (7. semestar) u zimskom semestru na Fakultetu islamskih nauka.