Select Page

Prijava ispita putem

https://www.isss.ba/LoginPage/login.htm

Prijava za ispite za završne rokove je otvorena do 21.06.2019.g do 14:00 sati.

Prijava ispita za popravne rokove će biti otvorena od 27.06. do 04.07. 2019.

godine do 14:00 sati.

Studenti koji budu imali probleme sa prijavom nek se jave putem e-maila: studentskafin@gmail.com

Studenti koji se ne budu prijavili neće moći pristupiti ispitima!