Select Page

U cilju unapređenja međunarodne saradnje, kada je u pitanju mobilnost studenata, akademskog i administrativnog osoblja, obavještavamo vas da smo sproveli sljedeće aktivnosti:

– ažurirali smo dokument „NOMINACIJSKO PISMO” (prilogu). S obzirom da nominacijsko pismo služi kao davanje podrške za međunarodnu mobilnost naših studenata, nastavnika i saradnika kroz program kao što je Erasmus+, njegova praktična primjena je prepoznata i u drugim programima mobilnosti. S tim u vezi, uradili smo _redizajn_dokumenta, pri čemu namjena pisma ostala ista, proširene su informacije o kandidatu, ali je njegova primjena _generalizirana_ –
moći će se iskoristiti i za potrebe nominacija u okviru drugih međunarodnih programa mobilnosti. Nominacijsko pismo je kao i uvijek potrebno „isprintati” na memorandumu vaše organizacione jedinice, te vas ovim putem molimo da na to obratite pažnju jer nam se dešava da nekad dobijemo dokument bez memoranduma, što može dovesti do upita istinitosti podataka i nominacije, odnosno da je izostala stvarna podrška vaše institucije kandidatu. Također, zamolili bismo vas da prilikom komunikacije sa studentima ili osobljem oko njihove mobilnosti koristite ovu zadnju verziju nominacijskog pisma.

– nominacijsko pismo, kao i druge dokumente (ugovor o učenju, ugovor o mobilnosti itd.) možete pronaći u tekstu konkursa, ali i na našoj web stranici pod opcijom download (http://www.erasmus.unsa.ba/download/) odakle u svako doba možete preuzeti potrebne dokumente koji se odnose na mobilnost domaćih i stranih studenata.

– ovim putem vas podsjećamo da imamo dosta objavljenih Erasmus+ konkursa za aktuelnu i narednu akademsku godinu na linku:
http://www.erasmus.unsa.ba/konkursi/, za sve kategorije mobilnosti, te vas molimo da ove informacije distribuirate preko vaših medijskih i društvenih kanala.

 

– Nominacijsko pismo (LINK)