Select Page

BAYHOST (Bavarski univerzitetski centar za Srednju, Istočnu i Jugoistočnu Evropu) objavio je konkurs za stipendije – kursevi njemačkog jezika u 2018. godini u Bavariji, Njemačka. Stipendija uključuje školarinu, smještaj i obroke. Putni troškovi, osiguranje i viza nisu uključeni u ovu stipendiju i njih snosi kandidat.

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

Mogu se prijaviti studenti i mlađe nastavno osoblje sa svih studijskih disciplina sa visokoobrazovnih institucija navedenih zemalja (ispod).

POSEBNI USLOVI

· Aplikanti moraju imati državljanstvo jedne od zemalja: Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kosovo*, BJR Makedonija, Crna Gora, Srbija, Slovenija i Ukrajina;

· Aplikanti moraju biti studenti (upisani na studij u tekućoj godini) ili zaposleni (nastavno osoblje) na jednom od univerziteta iz navedenih zemalja;

· U trenutku prijave na konkurs, studenti moraju imati završena najmanje dva semestra, kao i obezbijediti prepis ocjena položenih predmeta;

· Aplikanti moraju obezbijediti dokaz o poznavanju njemačkog jezika, minimalan nivo B1;

· Moraju biti stariji od 18 godina.

NAPOMENA: Aplikanti koju su već koristili ovu stipendiju se ne mogu ponovo prijaviti.

POTREBNI DOKUMENTI

· ONLINE PRIJAVNI FORMULAR koji je treba biti popunjen u potpunosti (molimo popunite obrazac koji je dostupan ovdje). Nakon toga dobijate kopiju online prijavnog formulara priloženog u pdf-u putem emaila kojeg trebate isprintati,

· MOTIVACIJSKO PISMO o vašem učešću na kursu njemačkog jezika u Bavarskoj (1-2 stranice, na njemačkom ili engleskom jeziku),

· CV na njemačkom ili engleskom jeziku sa skorašnjom fotografijom,

· PREPIS OCJENA uključujući i kratko objašnjenje sistema ocjenjivanja,

· DOKAZ da ste trenutno UPISANI/ZAPOSLENI na visokoobrazovnoj instituciji,

· fotokopija vašeg PASOŠA (za zemlje izvan EU),

· DOKAZ O POZNAVANJU NJEMAČKOG JEZIKA na nivou B1 (bilo koji certifikat/pismo kojim se dokazuje vaš postignuti nivo znanja njemačkog jezika),

Dodatno: dokaz o stažiranju, dodatnim kvalifikacijama i/ili volontiranju (ovi dokumenti nisu obavezni, ali bi bilo dobro uključiti ih ako imate takvo iskustvo.)

Detaljnije informacije o potrebnoj dokumentaciji, uslovima prijave, kao i često postavljenim pitanjima možete naći ovdje.

ROK ZA PRIJAVU

Kandidati moraju poslati sve dokumente PUTEM POŠTE BAYHOST-u do 26. MARTA 2018. GODINE

(što znači da dokumenti moraju biti do tog datuma u BAYHOST-u). Slanje faksom ili putem emaila neće biti prihvaćeno. Zakašnjele prijave također neće biti prihvaćene.

GDJE POSLATI DOKUMENTE?

Prijavu sa dokumentima šaljete na:

BAYHOST, Stichwort: „Sommersprachkursbewerbung”

UNIVERSITÄTSSTR. 31

93053 REGENSBURG

DEUTSCHLAND

Dodatne informacije o ljetnjim kursevima i procesu prijave dostupni su na web stranici:

http://www.uni-r.de/bayhost/english/scholarships/language-courses-in-bavaria/index.html
i na BAYHOST facebook profilu:
https://www.facebook.com/Bayhost-555365254630705/.