Select Page

odlazno osoblje

KAKO SE PRIJAVITI – OSOBLJE?

Erasmus+ međunarodna kreditna mobilnost (ICM) je evropska šema razmjene za mobilnost studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja na visokoobrazovnim institucijama (HEI) širom Evrope. Univerzitet u Sarajevu (UNSA) aktivno učestvuje u šemi otkako je pokrenuta 2007. godine. Mobilnosti su dostupne nastavnom i istraživačkom osoblju, kao i administrativnom osoblju.

Kroz ICM, inostrana institucija domaćin nudi grantove UNSA osoblju za kratke posjete predavanju ili obuci na toj instituciji.

Aktivnost omogućava nastavnom osoblju visokoobrazovnih institucija da predaju na partnerskoj visokoškolskoj ustanovi. Mobilnost obično traje 5 radnih dana (plus do 2 dana za putovanja). Potrebna dužina nastavnih aktivnosti tokom mobilnosti je minimalno 8 sati nastave sedmično.

Erasmus+ mobilnost podržava stručno usavršavanje nastavnog i nenastavnog osoblja partnerskih univerziteta, u vidu obuke (osim konferencija), praćenja zaposlenih na relevantnom radnom mjestu, te stručnih kurseva na inostranoj visokoobrazovnoj instituciji. Obuka se obično odvija u periodu od 5 radnih dana (plus do 2 dana za putovanja).

Kako učestvovati u Erasmus+ programu?

Osoblje se može prijaviti za Erasmus+ ICM mobilnost ako:

 • Erasmus+ međuinstitucionalni sporazum mora biti uspostavljen i potpisan prije nego što može doći do mobilnosti.
 • Zaposleni ste na Univerzitetu u Sarajevu u punom radnom vremenu (detaljnije na https://www.unsa.ba/istrazivanje-i-saradnja/medunarodna-saradnja/mobilnost-studenata-i-osoblja).
 • Vaš predmet ili područje stručnosti dostupno je na inostranoj visokoobrazovnoj instituciji i uključeno je u Međuinstitucionalni sporazum između UNSA i interesne inostrane institucije.

Šta treba da uradim da bih mogao da se uključim u program?

Koji dokumenti su potrebni?

 • Veoma je bitno pažljivo pročitati konkurs u kojem su navedeni dokumenti koje trebate dostaviti do navedenog roka.
 • Dostavljate ono što je traženo u konkursu, a u napomenama je naglašeno koji dokumenti se mogu kasnije tražiti od vas ukoliko prođete evaluaciju.
 • U tražene dokumente unosite tačne i istinite informacije.
 • Kako pripremiti dokumenti, pravilno ispuniti, ko potpisuje i sve ostale potrebne informacije objašnjene su na https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/.

Finansijska podrška za osoblje

 • Učesnici dobijaju individualnu i putnu podršku kao doprinos za svoje troškove putovanja i izdržavanja u vezi sa njihovim periodom predavanja ili obuke na partnerskom univerzitetu.
 • UNSA odlazno osoblje će dobiti od 140 do 180 EUR dnevno zavisno u koju zemlju idete. Stipendija pokriva troškova života (smeštaj, životni troškovi, javni prevoz, itd.).
 • Troškovi putovanja zavise od udaljenosti destinacije:
 • 0-99 km (20 €)
 • 100-199 km (180€)
 • 500-1999 km (275 €)
 • 2000-2999 km (360 €)