Informacije o Erasmus+ programu

Erasmus+ je program Evropske Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade, i sport. Ciljevi programa Erasmus+ su poboljšanje vještina i zapošljivosti te modernizacija obrazovanja, osposobljavanja i zapošljavanja mladih.

Programom Erasmus+ pruža se podrška transnacionalnim partnerstvima među ustanovama i organizacijama u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih kako bi se potaknula saradnja i povezala područja obrazovanja i rada te tako pokušale smanjiti razlike u vještinama s kojima se suočavamo u Evropi.

Oficijelna web stranica ovog programa, na kojoj možete pronaći detaljne informacije je:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/index_en.htm.

Kao i na linku:

https://international.unsa.ba/erasmus/

Erasmus+ na FIN-u

Najčešći načini realizacije razmjene putem ovog programa na FIN-u jesu prijava putem konkursa za razmjenu, ili prijava putem direktne nominacije studenta odabranom univerzitetu s kojim FIN ima ostvaren Erasmus+ KA107 ugovor, zavisno od interesovanja studenata. Uvjeti, procedura i potrebna dokumentacija u oba slučaja su iste. Potrebno je da se konsultujete sa prodekanom za međunarodnu saradnju na fakultetu ili zaduženim koordinatorom.

© Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina | Telefon: + 387 33 232 982 | Fax: + 387 33 251 044