Select Page

Informacije o Erasmus+ programu

Erasmus+ je program Evropske Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport. Ciljevi programa Erasmus+ su poboljšanje vještina i mogućnosti zapošljavanja, te modernizacija obrazovanja, osposobljavanja i zapošljavanja mladih.

Programom Erasmus+ pruža se podrška transnacionalnim partnerstvima među ustanovama i organizacijama na području obrazovanja, osposobljavanja i mladih kako bi se potaknula saradnja i povezala područja obrazovanja i rada, te tako pokušale smanjiti razlike u vještinama s kojima se suočavamo u Evropi.

Web stranice na kojima možete pronaći više informacija o programu su: oficijelna stranica Erasmus+: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/index_en.htm, te stranica Univerziteta u Sarajevu (dio o Međunarodnoj saradnji): https://international.unsa.ba/erasmus/.

Erasmus+ na FIN-u

Najčešći načini realizacije razmjene putem ovog programa na FIN-u jesu prijava putem konkursa za razmjenu, ili prijava putem direktne nominacije studenta odabranom univerzitetu s kojim FIN ima ostvaren standardni ili Erasmus+ ugovor o saradnji, zavisno od interesovanja studenata.

Uvjeti, procedura i potrebna dokumentacija u oba slučaja su iste. Potrebno je da se konsultujete sa prodekanom za međunarodnu saradnju na fakultetu, ili zaduženim koordinatorom.

STRUČNE SLUŽBE:

Studentska služba
Biblioteka

KONTAKT:

Fax: + 387 33 251 044
Tel: + 387 33 251 011
       + 387 33 251 000
Mail: sekretar@fin.unsa.ba

© Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina | Telefon: + 387 33 232 982 | Fax: + 387 33 251 044