Select Page

U periodu 11-13. 7. 2019. godine u Kazablanci (Maroko) održana je konferencija na temu “Tolerancija u mediteranskim društvima: historija, ideje i institucije” u organizaciji Fondacije  „Reset Dialogues“ iz Milana i Fondacije kralja Abdulaziza Al Sauda iz Kazablanke. Tema je odabrana zbog aktuelnih politika mržnje, ekstremizma i diskriminacije u društvima oko Mediterana. Na konferenciji su, između ostalih, učestvovali Asma Afsaruddin, Ahmet Alibašić, Fouad Ben Ahmed, Giancarlo Bosetti, Massimo Campanini, Jocelyne Cesari, Mohammed Hashas, Jonathan Laurence, Alberto Melloni, Abdulaziz Sachedina i Hüseyin Yılmaz. Prof. Alibašić je u svom izlaganju predstavio Platformu za dijalog Islamske zajednice u BiH i analizirao njenu recepciju u javnosti. Na sesiji posvećenoj knjizi Ideja evropskog islama Muhameda Hashasa podvukao je potrebu približavanja ideje evropskog islama vjernicima na način da ga se dovodi u vezu sa klasičnim institucijama mezheba i običaja (urfa) u islamskoj tradiciji. Evropski islam muslimanima treba biti predstavljen kao autentična islamska poruka za evropski kontekst. Govoreći o evropskom islamu kao živućoj stvarnosti na Balkanu ukazao je na paradoks da su bosanski muslimani prihvatili evropski normativni okvir za slobodu vjere, uključujući odvajanje vjere i države, izjednačavanje svih vjera i uvjerenja pred zakonom te šerijat kao moralni kodeks ali da mnogi nemuslimani u BiH kao i neki sekularni građani imaju problem da prihvate isti taj normativni okvir i prava i obaveze koje iz njega proizlaze. Na kraju je poentirao da stavovi bosanskih muslimana ni po čemu ne moraju biti unikatni s obzirom da prije 140 godina nije bilo značajne razlike između njih i ostalih muslimana Osmanske države da bi usljed historijskih okolnosti zaimali drugačije stavove.

Paralelno sa konferencijom održavana je i ljetna škola (8-20.7.2019.) na kojoj je dr. Alibašić održao predavanje o prilikama i izazovima koje evropski normativni okvir za slobodu vjere nudi i postavlja pred muslimane i islamsku misao. Više o konferenciji i ljetnoj školi vidjeti na: https://www.resetdoc.org/event/conference-application-casablanca/.