Select Page

UVOD

Fakultet islamskih nauka u Sarajevu organizira tromjesečne kurseve arapskog jezika na tri nivoa- POČETNI A – B – C, SREDNJI KONVERZACIONI I NAPREDNI KONVERZACIONI.
Kursevi će se održavati u historijskom ambijentu Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu.
Vrijeme početka prvog ciklusa kurseva je 8. Mart 2010. godine.
Svi predavači i realizatori kurseva su iz reda nastavnog osoblja Fakulteta islamskih nauka i njegovi gosti iz Egipta.
Program kurseva arapskog jezika sačinjen je na osnovu najsavremenijih naučnih i metodičkih iskustava u nastavi arapskog jezika.
Kursevi arapskog jezika namijenjeni su učenicima, studentima, građanima, javnim djelatnicima, političarima, osobama zaposlenim u obrazovanju, bibliotekama, državnoj administraciji, medijima, aparatima političkih stranaka, kompanijama, domaćim i stranim diplomatama i svim drugim zainteresiranim slojevima društva.
Nivo polaznika kurseva bit će određen na osnovu testa i intervjua.
Ovakva vrsta kurseva na Fakultetu islamskih nauka  u Sarajevu organizira se četvrti put i bit će dio vannastavnih aktivnosti Fakulteta ukoliko za to bude dovoljan broj zainteresiranih kandidata (minimalan broj je osam kandidata u jednoj grupi i na jednom nivou).
Svi učesnici koji uspješno završe kurs dobit će certifikat od Fakulteta islamskih nauka.

FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA

Fakultet islamskih nauka je najstarija i najprestižnija institucija visokoškolskog islamskog obrazovanja u Evropi. Islamska zajednica u BiH osnovala je Fakultet 1977. godine. Fakultet, ipak, ima puno dužu tradiciju visokog islamskog obrazovanja u Sarajevu. To je obrazovanje započelo 1537. godine uspostavljanjem Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu. Fakultet je nasljednik Šerijatske sudačke škole za kadije (osnovana 1887. godine). Kasnije se zvala Viša islamska šerijatsko-teološka škola, VIŠT. Fakultet je danas smješten u zgradi koja je sagrađena u neomaurskom stilu. Fakultet je u septembru 2004. godine postao pridruženi član Univerziteta u Sarajevu.
Fakultet ima dva dodiplomska smjera: teološki i pedagoški odsjek. Na Fakultetu se, također, izvodi i postdiplomski studij koji vodi do stepena magistra i doktora nauka. Do sada je na Fakultetu diplomiralo 309 studenata i studentica, 15 postdiplomaca je magistriralo, odbranjeno je 6 doktorskih disertacija. Na Fakultetu trenutno radi preko 20 članova nastavnog osoblja.

KURSEVI ARAPSKOG JEZIKA i NJIHOVA STRUKTURA

Kursevi arapskog jezika odvijat će se na tri nivoa:

  • POČETNI «A» – SAVLADAVANJE VJEŠTINE PISANJA I ČITANJA ARAPSKOG PISMA UZ OSNOVNU KONVERZACIJU
  • POČETNI «B» – KONVERZACIJA U SVAKODNEVNIM SITUACIJAMAM KROZ SLUŠANJE, PISANJE, ČITANJE I RAZGOVOR
  • POČETNI «C» – KONVERZACIJA U SVAKODNEVNIM SITUACIJAMA UZ UVOĐENJE SLOŽENIJIH IZRAZA, FRAZA
  • SREDNJI – KONVERZACIONI
  • NAPREDNI – KONVERZACIONI 
Svaki od kurseva bit će koncipiran tako da sve polaznike, u zavisnosti od nivoa, osposobi za ovladavanje vještinama slušanja, govora, pisanja i čitanja arapskoga jezika, onako kako se radi u internacionalnim institutima za jezik i školama jezika.
Svaki od kurseva ponudit će i pravu riznicu zanimljivih informacija iz povijesti arapskog jezika, njegovog razvojnog puta, naučnih disciplina koje su se razvile u njegovom okrilju ali i njegovog aktualnog trenutka s posebnim osvrtom na stanje arapskog jezika u Bosni i Hercegovini.
Kursevi će imati i svoje goste, eksperte u oblasti arapskog jezika iz BiH i inozemstva.
Program kurseva arapskog jezika će trajati tri mjeseca i obuhvata će 42 sata rada i druženja. Program će se odvijati dva do tri puta sedmično po dva  sata uz pauzu u i večernjim satima u dofovoru sa kandidatima. O tačnim terminima i danima realizatori kurseva će se dogovoriti sa polaznicima na početku kursa.

OPIS KURSEVA

POČETNI «A» – SAVLADAVANJE VJEŠTINE PISANJA I ČITANJA ARAPSKOG PISMA UZ OSNOVNU KONVERZACIJU
Cilj je ovladavanje vještinom izgovora i pisanja svih 28 harfova, kratkih i dugih vokala uz primjenu metode učenja harfova kroz učenje riječi i kratkih fraza. Na kraju ovoga kursa kandidat bi trebao savladati uz harfove najmanje 100 riječi i izraza. Učenjem harfova kandidat će savladati način ličnog predstavljanja, predsatvljanje članova svoje familije i prijatelja, imenovanje predmeta i pojava i sl.
POČETNI «B» – KONVERZACIJA U SVAKODNEVNIM SITUACIJAMA KROZ SLUŠANJE, PISANJE, ČITANJE I RAZGOVOR
Cilj je ovladavanje pojmovima i frazama iz sfere pozdrava i upoznavanja, porodičnog ambijenta, stana ili kuće, terminologije vezane za hranu i piće, vjersku terminologiju i obrede, studij i posao.
POČETNI «C» – KONVERZACIJA U SVAKODNEVNIM SITUACIJAMA UZ UVOĐENJE SLOŽENIJIH IZRAZA, FRAZA
Cilj je ovladavanje pojmovima i frazama u oblasti shopinga, atmosferskih pojava, hobija, putovanja, vjerskih obreda hadždža i umre, zdravstva i usluga te godišnjeg odmora.
SREDNJI – KONVERZACIONI
Obrađuju se situacije koje tretiraju zdravlje i potrebu njegovog očuvanja i zaštite, odmor i načine odmaranja, bračni i porodični život i problema s kojima se čovjek susreće u tom ambijentu, gradsku atmosfere i život u gradu, nauku i potrebu njenog traženja i učenja, profesije i izboru profesije, arapski jeziku sa različitih aspekata, nagrade i sl.
NAPREDNI – KONVERZACIONI 
Ovaj nivo tretira neka od najaktualnijih pitanja današnjeg čovjeka poput globalizacije, čistoće i ekologije savremenog društva, islama i izazova suvremenog društva s kojima se susreće te njegove pozicije na svjetskoj pozornici, pitanje mladih i njihovih problema i izazova sa kojima se susreću, problema islamskoga svijeta, sigurnosti u svijetu, problema zagađenosti i energetskih potencijala i niz drugih tema u ovisnosti od ambicija grupe i kandidata.

LITERATURA

POČETNI «A»

Naučite arapski jezik, Islamska organizacija za obrazovanje, nauku i kulturu ISESCO – RABAT, MAROKO
تَعَلَّمُوا العربيَّةَ ‍ – الكتاب الأوّل و الثاني

 

POČETNI «B» i»C»

Arapski za svakoga – serijal knjiga za učenje arapskog jezika za strance, Knjiga prva – Organizacija Islamski vakuf  

 العربية للجميع   – سلسلة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها – العربية  بين يديك  – مؤسسة الوقف الإسلامي   – الكتاب الأول

 

SREDNJI I NAPREDNI

Arapski za svakoga – serijal knjiga za učenje arapskog jezika za strance, Knjiga druga- Organizacija Islamski vakuf  
العربية للجميع   – سلسلة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها – العربية  بين يديك  – مؤسسة الوقف الإسلامي   – الكتاب الثاني 

OCJENJIVANJE

Ocjenjivanje za stjecanje diplome određenog nivoa znanja iz arapskog jezika imat će u vidu slijedeće elemente:

  • Pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje na časovima 40%; 
  • Test i konverzacija 60%.
  • Prisustvo nastavi obavezno je u omjeru 80%.

ZAHTJEV ZA POHAĐANJE KURSA

Kandidat koji želi pristupiti programu mora ispunjavati sljedeće uvjete:
a) Posjedovati diplomu o završenoj srednjoj školi ili univerzitetsku diplomu iz bilo koje discipline;(Kurseve mogu pohađati i učenici koji pohađaju srednje škole) 

PLAĆANJE I PARTICIPACIJA TROŠKOVA

Polaznik kursa arapskog jezika plaća troškove kursa u visini  od 250 KM na:
Račun Rijaseta IZ – VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo Ž.R. 1602005500015065 sa naznakom Rijaset IZ u BiH, Fakultet islamskih nauka u Sarajevu – Uplata za kurs arapskog jezika.
Ovaj iznos pokriva troškove Kursa i skripti, dodatnih tekstova, druženje uz kafu u historijskom ambijentu zgrade Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu koja će biti na raspolaganju svakom učesniku.

APLIKACIJA I REGISTRACIJA

Svaki polaznik Kursa arapskog jezika mora ispuniti aplikacijski formular i predati ga na recepciju FIN-a ili poslati faxom ili e-mailom najkasnije do 7. Marta 2010. godine. (Molimo Vas da se potrudite da Vaš aplikacijski formular stigne na Fakultet do naznačenog vremena). Aplikacijski formular možete dobiti na recepciji Fakulteta i na web adresi: www.fin.unsa.ba.
Kandidat koji želi pohađati neki od kurseva arapskog jezika i zato ispunjava uvjete  uplatu će izvršiti nakon što koordinator kursa kandidata obavijesti da se prijavio dovoljan broj kandidata.
Kursevi će  početi u ponedjeljak  8. Marta 2010. godine u 18,00 sati (kada će se i zvanično dogovoriti oko konačnih termina kurseva). Okončanje prvog ciklusa kurseva arapskog jezika predviđeno je za kraj maja 2010. godine.

ADRESA

Fakultet islamskih nauka 
Ćemerlina 54 
71000 Sarajevo 
Tel: + 387 33 232 982 i 251 014 
Fax: + 387 33 251 044 
E-mail: finbih@yahoo.com 
Web: www.fin.ba

 

Za ostale informacije molimo Vas kontaktirajte koordinatora projekta Zehru Alispahić  na tel: 033 232 982 ili 251 014, ili e-mail: zalispahic@yahoo.com 

STRUČNE SLUŽBE:

Studentska služba
Biblioteka

KONTAKT:

Fax: + 387 33 251 044
Tel: + 387 33 251 011
       + 387 33 251 000
Mail: sekretar@fin.unsa.ba

© Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina | Telefon: + 387 33 232 982 | Fax: + 387 33 251 044