Select Page

Fakultet islamskih nauka
Univerziteta u Sarajevu 

Obavijest o pripremi za polaganje popravnog
ispita
(„ljetna škola“) za studente prvog ciklusa studija 

Poštovani studenti,
ukoliko ste zainteresirani za polaganje semestralnih obaveza iz predmeta koje ste slušali u zimskom i ljetnom semestru 2018./2019. akad. godine možete se prijaviti za „Ljetnu školu“ za sljedeće predmete:

 

Katedra tefsira
Svi predmeti kod prof. dr. Almira Fatića.

Katedra Kiraeta
Svi predmeti iz Kiraeta!

Katedra fikha
I ciklus:

 • Historija šerijatskog prava
 • Šerijatsko građasko i vakufsko pravo
 • Uvod u šerijatsko pravo
 • Metodologija  šer. prava. 

II ciklus:

 • Metodi istraživanja
 • Šerijat i temeljna ljudska prava
 • Religija i pravo

 

Katedre za filologiju Kur'ana
Svi predmeti iz arapskog i engleskog  jezika.
Napomena: ako prijavljujete ispit iz arapskog jezika, moguće je prijaviti samo jedan predmet.

 

Katedra islamske civilizacije
Svi predmeti iz islamske civilizacije kod profesora  Alibašića i  Zubčevića.

 

Katedra akaida
Neće biti ljetne škole.

 

Katedre za religijsku pedagogiju i psihologiju

Predmeti:

 1. Pedagogija,
 2. Pedagogija za imame,
 3. Religijska pedagogija,
 4. Školska pedagogija,
 5. Pedagoška komunikologija,
 6. Učenje i podučavanje u predškolskom odgoju,
 7. Domski odgoj,
 8. Didaktika,
 9. Didaktika sa metodikom vjerske nastave,
 10. Metodika mektepske nastave,
 11. Metodika vjerske nastave 1,
 12. Metodika vjerske nastave 2,
 13. Metodika religijskog odgoja,
 14. Metodologija istraživanja u vjerskoj nastavi,
 15. Edukometrija,
 16. Kurikulum i udžbenici u vjerskoj nastavi,
 17. Izrada kurikuluma i udžbenika u vjerskoj nastavi,
 18. Kreativnost u vjerskoj nastavi.

Prijaviti možete neograničen broj predmeta. Prijava na e-mail adresu ljetnaskolafin@outlook.com na priloženom obrascu (LINK) do 30.07.2019. godine.

Za svaki prijavljeni ispit dužni ste uplatiti 100,00 KM  te sliku uplatnice poslati na navedenu       e-mail adresu, a originalnu uplatnicu dostaviti prilikom dolaska na ispit. Ukoliko ne dostavite sliku uplatnice računat ćemo da ste odustali od prijave.

 

Uputstvo za popunu uplatnice:

Iznos: 100,00 KM
Primalac: Rijaset Islamske zajednice u BiH
Transakcijski račun kod Vakufske banke-Sarajevo
Broj računa: 1602005500015065
Svrha uplate: LJETNA ŠKOLA ZA 2019

Nakon isteka roka za prijavu semestralnih ispita studenti su dužni javiti se e-mailom predmetnim nastavnicima koji će ih upoznati sa obavezama i rokovima za njihovo izvršavanje.

Ispiti će biti organizirani u periodu od 26. do 30. avgusta 2019. godine.

Ukoliko imate dodatnih pitanja možete se obratiti Studentskoj službi na navedenu e-mail adresu.

 

 

18.07.2019.                                                                                         Studentska služba