Select Page

Procedura prijave za razmjenu studenata na Fakultetu islamskih nauka

 • Konsultovati se sa prodekanom sa međunarodnu saradnju ili zaduženim koordinatorom.
 • Pratiti konkurse objavljene na stranici FIN-a, kao i to s kojim univerzitetima FIN ima potpisan Erasmus+ ugovor.
 • Ispuniti konkursom navedenu dokumentaciju, (primjere kao i upute za popunjavanje navedenih dokumenata možete pronaći u odjeljku “Dokumenti i obrasci”).
 • Posebnu pažnju posvetiti Ugovoru o učenju i Nominacijskom pismu.
 • Obezbijediti ostale tražene dokumente.
 • Ispunjene, potpisane i skenirane dokumente poslati u prijavi.
 • U konsultaciji sa zaduženom osobom univerziteta na koji idete na razmjenu, pronaći predmete koje biste pohađali u semestru razmjene, a koji su ekvivalenti predmetima na matičnom univerzitetu, tj. predmete koji su minimalno 50% podudarni sa gradivom predmeta koje u semestru razmjene imate na FIN-u.
 • Obezbijediti silabuse odabranih predmeta koje ste odabrali kao ekvivalente, i koje ćete proslijediti predmetnim profesorima FIN-a na procjenu podudarnosti.
 • Konsultovati se sa predmetnim profesorima FIN-a, kako biste bili sigurni da će predmeti koje ste odabrali biti priznati na FIN-u po završetku mobilnosti.
 • Po odobrenju predmetnog profesora kod kojeg želite da vam predmet bude priznat, ispuniti “Obrazac o ekvivalenciji predmeta” (Pogledaj Prilog 6. u dijelu “Dokumenti i obrasci”.
 • Nakon potvrde da je razmjena odobrena konsultovati se sa službom za međunarodnu saradnju inostranog univerziteta, obezbijediti vizu, ugovoriti smještaj i ostale elemente boravka u drugoj zemlji.
 • Sve dokumente koje ste ispunili u procesu razmjene poslati objedinjene prodekanu za međunarodnu saradnju i studentu koordinatoru.

Korisni linkovi:

 1. https://www.unsa.ba/sites/default/files/dodatak/2019-04/Zbirka%20uputa%20za%20mobilnost%202018%20-%20web.pdf
 2. https://www.unsa.ba/istrazivanje-i-saradnja/medunarodna-saradnja/erasmus-plus
 3. https://international.unsa.ba/kako-se-prijaviti-na-mobilnost/

STRUČNE SLUŽBE:

Studentska služba
Biblioteka

KONTAKT:

Fax: + 387 33 251 044
Tel: + 387 33 251 011
       + 387 33 251 000
Mail: sekretar@fin.unsa.ba

© Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina | Telefon: + 387 33 232 982 | Fax: + 387 33 251 044