Procedura prijave za razmjenu studenata na Fakultetu islamskih nauka

  • Konsultovati se s prodekanom sa međunarodnu saradnju ili zaduženim koordinatorom.
  • Pratiti konkurse objavljene na stranici FIN-a, kao i to s kojim univerzitetima FIN ima potpisan Erasmus+ ugovor.
  • Ispuniti konkursom navedenu dokumentaciju, (primjere kao i upute za popunjavanje navedenih dokumenata možete pronaći u odjeljku “Dokumenti i obrasci”).
  • Posebnu pažnju posvetiti Ugovoru o učenju i Nominacijskom pismu.
  • Obezbijediti ostale tražene dokumente.
  • Ispunjene, potpisane i skenirane dokumente poslati u prijavi.
  • Pronaći predmete na inostranom univerzitetu koji su ekvivalenti predmetima na matičnom univerzitetu koje imate u semestru razmjene, tj. Predmete koji su minimalno 50% podudarni sa gradivom predmeta na FIN-u.
  • Konsultovati se s predmetnim profesorima FIN-a, kako biste bili sigurni da će predmeti koje ste odabrali biti priznati na FIN-u po završetku mobilnosti (Obratiti se prodekanu ili koordinatoru za Obrazac o ekvivalenciji predmeta).
  • Nakon potvrde da je razmjena odobrena konsultovati se sa službom za međunarodnu saradnju inostranog univerziteta obezbijediti vizu, ugovoriti smještaj i ostale elemente boravka na inostranom univerzitetu.

© Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina | Telefon: + 387 33 232 982 | Fax: + 387 33 251 044