Select Page

Prodekani

Dekanu u radu izravno pomažu prodekani. Broj prodekana i njihove obaveze određuju se Pravilnikom o radu Nastavno-naučnog vijeća i dekana.
Ako je dekan odsutan ili spriječan u obavljanju svoje službe, u svemu ga zamjenjuje i ima iste ovlasti prodekan stariji po službi.
Dekan može, s pristankom Nastavno-naučnog vijeća, povjeriti prodekanima dio redovnih poslova iz svog djelokruga.

Prof. dr. Ahmet Alibašić
Prof. dr. Ahmet Alibašić

prodekan za nastavu

Prof. dr. Mustafa Hasani
Prof. dr. Mustafa Hasani

prodekan za finansije

Prof. dr. Aid Smajić
Prof. dr. Aid Smajić

prodekan za međunarodnu saradnju

+387 33 251 038
aid.smajic@fin.unsa.ba

Prof. dr. Zehra Alispahić
Prof. dr. Zehra Alispahić

koordinator za NIR

Prof. dr. Nedim Begović
Prof. dr. Nedim Begović

Prodekan za kvalitet

+387 (0)33 251 032

STRUČNE SLUŽBE:

Studentska služba
Biblioteka

KONTAKT:

Fax: + 387 33 251 044
Tel: + 387 33 251 011
       + 387 33 251 000
Mail: sekretar@fin.unsa.ba

© Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina | Telefon: + 387 33 232 982 | Fax: + 387 33 251 044