Select Page

Članstvo u međunarodnom istraživačkom projektu COST-a

Članstvo doc. dr. Senada Ćemana u međunarodnom istraživačkom projektu COST-a

Doc. dr. Senad Ćeman, voditelj Katedre za fikh na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu od 2019. godine učestvuje u međunarodnom istraživačkom projektu pod nazivom „IS-LE Cost Action CA18129 – Islamic Legacy: Narratives East, West, South, North of the Mediterranean (1350-1750).

Projekat se realizira za period 2019.-2023. godina kao istraživač WG 3 – Beyond Borders grupe.

Doc. dr. Senad Ćeman je tokom 2022. godine u sklopu istraživanja objavio rad o temi „Hajdučko prijateljstvo na granicama dva carstva – etička refleksija“.

Svrha istraživanja je pružiti transnacionalni i interdisciplinarni pristup sposoban za prevladavanje segmentacije koja trenutno karakterizira proučavanje odnosa između kršćanstva i islama u kasnoj srednjoj i ranoj modernoj Evropi i na Mediteranu. Više o istraživanju se može pogledati na linku: https://is-le.eu/

COST (Evropska saradnja u nauci i tehnologiji) je organizacija koju finansira mreže za istraživanje i inovacije. Aktivnosti ove organizacije pomažu povezivanju istraživačkih inicijativa širom Europe i šire i omogućuju istraživačima i inovatorima da razviju svoje ideje u bilo kojem polju znanosti i tehnologije dijeleći ih sa svojim kolegama. COST akcije su mreže odozdo prema gore s trajanjem od četiri godine koje potiču istraživanje, inovacije i karijere.

Ovaj prostor trenutno uključuje institucije iz 31 različite evropske i mediteranske zemlje, kao i oko 100 viših i mlađih istraživača iz različitih disciplina (istorija, istorija umjetnosti, filologija, antropologija, društvene nauke, istorija nauke, politika itd.).

Planirano je da se istraživanje privede kraju do kraja 2023. godine a najznačajniji rezultati
istraživanja budu nakon toga objavljeni.

STRUČNE SLUŽBE:

Studentska služba
Biblioteka

KONTAKT:

Fax: + 387 33 251 044
Tel: + 387 33 251 011
       + 387 33 251 000
Mail: sekretar@fin.unsa.ba

© Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina | Telefon: + 387 33 232 982 | Fax: + 387 33 251 044