Select Page

Vlada Slovačke Republike, u okviru Nacionalnog programa stipendija za podršku mobilnosti studenata, doktoranata, univerzitetskih profesora, istraživača i umjetnika, otvorila Konkurs za stipendije za ljetni semestar akademske 2013/2014. godine.

Program finansira Ministarstvo prosvjete, nauke, istraživanja i sporta Slovačke Republike, a administrira Slovačka akademska informatička agencija – SAIA.

Sve potrebne informacije o programu, na slovačkom, engleskom, ruskom, francuskom i španskom jeziku, dostupne su na web stranici www.scholarships.sk.

Rok za podnošenje aplikacija je 31. oktobar 2013. godine do 16,00 sati. Podnošenje aplikacija moguće je online na: www.scholarships.sk ili www.stipendia.sk