Select Page

Uvod u izučavanje islama II

„Program cjeloživotnog obrazovanja – Kurs Uvod u izučavanje islama II“ oslanja se na tradiciju „Diplome u islamskim naukama“ koju je Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu realizirao u periodu od 2005. do 2022. Namijenjen je svima koji žele steći nove uvide i produbiti postojeća znanja o temeljnim pojmovima, vrijednostima i vjerovanjima koja su oblikovala muslimansko mišljenje, duhovnost i umjetnost, te društvene i pravne ustanove, posebno na tlu Bosne i Hercegovine i koji su završili prvi nivo ovoga programa.
Program obuhvata devet modula: Razumijevanje Kur’ana u savremenom dobu, Razumijevanje hadisa u savremenom dobu, Razumijevanje islamskog prava u savremenom dobu, Izbor iz klasičnih teoloških učenja, Uvod u studije islamske civilizacije, Predodžbe o islamu i muslimanima u historiografiji i književnosti balkanskih kršćana, Odabrane teme savremenog islamskog mišljenja, Islam i psihologija, Islamska pedagogija.
Planirano je da program počne u utorak, 16. oktobra 2023. godine u 18:00 sati te da se završi koncem mjeseca januara 2024. godine. Tačan datum svečanosti dodjele certifikata naknadno će biti određen. Detaljnije informacije dostupne su u nastavku.”