Select Page

Konkurs za upis studenata u I godinu I ciklusa studija 2022/23. akademske godine

© Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina | Telefon: + 387 33 232 982 | Fax: + 387 33 251 044