O Fakultetu

O Fakultetu

Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu (FIN UNSA ) je baštinik najranijih islamskih obrazovnih ustanova u Bosni i Hercegovini koje su nastale u doba osmanske vladavine (1463.-1878.) kada znatan dio domaćeg stanovništva prima  islam, ali i visokoškolskih islamskih obrazovnih ustanova koje su nastale u  periodu Austro-Ugarske vladavine, Šerijatsko-sudačke škole ili Mekteb-i nuvvaba (1887.) i Više islamske šerijatsko-teološke škole (1937.). Sa afirmacijom nacionalnog identiteta bosanskih muslimana tokom šezdesetih i sedamdesetih godina 20. st. otvorio se prostor slobodnijem djelovanju pa je 15. ševvala 1397. godine /  27. septembra 1977. godine kao rezultat planskih i sistemskih aktivnosti i po odluci Vrhovnog islamskog starješinstva u SFRJ i Sabora IZ-e, osnovan Islamski teološki fakultet, čiji prvi svršenici unose novi kvalitet u iskustvo islama u Bosni i Hercegovini, pa i šire. Danas je Fakultet islamskih nauka u Sarajevu najprestižnija institucija visokoškolskog islamskog obrazovanja u Evropi. Od 2013. godine Fakultet islamskih nauka je punopravna članica Univerziteta u Sarajevu.
Arhitektonika zgrade i cjelokupan ambijent u kojem Fakultet živi zajedno s aktuelnim studijskim programima svjedoče uspostavljeni sklad između tradicionalnih i savremenih islamskih znanosti i između istočnih i zapadnih kulturnih vrijednosti.
Studijske programe u optimalnim uvjetima izvodi nastavno osoblje koje je svoja znanja stjecalo na renomiranim bosanskohercegovačkim i svjetskim univerzitetima.