Realizirani projekti

Među brojnim naslovima koji su plod višedecenijske izdavačke djelatnosti Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu ističemo dva istraživačka projekta novijeg datuma:

  1. Monografsko izdanje Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu 1977 – 2017., publikovano u povodu četrdesete godišnjice rada Fakulteta islamskih nauka;
  2. Publikacija Uloga vakufa u razvoju Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu

Oba rada su rezultat timskog i istraživačkog rada saradnika i profesora Fakulteta islamskih nauka koji na svojim stranicama bilježe najvažnije etape u historijskom hodu Fakulteta, najraritetnije rezultate u njegovom radu i ključnu ulogu bošnjačkoga naroda i uleme u kreiranju, utemeljenju i razvoju ove liderske visoke, islamske odgojno-obrazovne i naučnoistraživačke institucije na ovim prostorima.

U periodu koji je pred nama, kroz završnu fazu projekta Tendencije u tumačenju Šerijata u Bosni i Hercegovini kroz odgovore na postavljena pitanja u periodu 2010-2015, nadamo se da će Fakultet islamskih nauka dati poseban doprinos interpretativnoj islamskoj misli ovih prostora.

© Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina | Telefon: + 387 33 232 982 | Fax: + 387 33 251 044