Select Page

odlazni studenti

KAKO SE PRIJAVITI – STUDENT?

Od 2007. godine Univerzitet u Sarajevu (UNSA) nudi svojim studentima da studiraju u okviru Erasmus+ programa međunarodne kreditne mobilnosti (skraćeno E+ ICM). Riječ je o programu koji podržava razmjenu studenata i zaposlenih na univerzitetima sa zemljama širom Evrope. Mobilnost studenata za studijski boravak ostvaruje se na osnovu tripartitnog sporazuma između studenta, institucije domaćina i matične institucije koja šalje na osnovu unaprijed potpisanog međuinstitucionalnog sporazuma.

Studijske mobilnosti traju od najmanje 3 do maksimalno 12 mjeseci u okviru jednog studijskog ciklusa.

Kako učestvovati u Erasmus+ programu?

 • Erasmus+ međuinstitucionalni sporazum mora biti uspostavljen i potpisan prije nego što može doći do mobilnosti.
 • Student mora biti upisan na studijski program UNSA (diplomski, magistarski ili doktorski studijski program).
 • Student ima završenu najmanje prvu godinu studija i ostvarenih minimalno 30 ECTS bodova.
 • Mobilnost studenata će trajati najmanje 3 mjeseca, a maksimalno 12 mjeseci – uvijek u okviru jedne akademske godine (najčešće se odlazi na semester). Ukupni maksimum svih Erasmus+ studijskih mobilnosti i Erasmus+ traineeships po ciklusu studija je 12 mjeseci.
 • Za cijelo vrijeme planirane mobilnosti bit ćete student UNSA (nije moguće prekinuti ili obustaviti studije na UNSA prije ili u toku vaše mobilnosti).
 • Kriterijumi odabira – nivo visokog obrazovanja, transparentan, fer, koherentan, dokumentovan, javan.

Šta treba da uradim da bih mogao da se uključim u program?

 • Provjerite na linkovima: https://www.unsa.ba/stipendije i https://international.unsa.ba/ koje su dostupne mobilnosti.
 • Kontaktirajte odgovornu osobu na članici UNSA (najčešće je to prodekan) kako biste dobili informacije o uticaju programa razmjene na vaše studije na UNSA (priznavanje predmeta studiranih u inostranstvu, potreba za produženjem roka diplomiranja, individualni studijski plan itd.).
 • Pažljivo pratite uslove prijave, dokumente koji su potrebni i rok do kojeg se trebate prijaviti.

Koji dokumenti su potrebni?

 • Veoma je bitno pažljivo pročitati konkurs u kojem su navedeni dokumenti koje trebate dostaviti do navedenog roka.
 • Dostavljate ono što je traženo u konkursu, a u napomenama je naglašeno koji dokumenti se mogu kasnije tražiti od vas ukoliko prođete evaluaciju.
 • U tražene dokumente unosite tačne i istinite informacije.
 • Kako pripremiti dokumenti, pravilno ispuniti, ko potpisuje i sve ostale potrebne informacije objašnjene su na https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/.

Finansijska podrška za studente

 • Erasmus+ finansijska podrška (grantovi) su dizajnirani da pokriju dio troškova mobilnosti studenata i doprinose povećanim troškovima koje generiše period mobilnosti u inostranstvu.
 • Grantove isplaćuje inostrana institucija domaćin nakon vašeg dolaska.
 • Grantovi se isplaćuju na osnovu potpisivanja Ugovora o grantu (prije mobilnosti).
 • Finansijska podrška se ne može koristiti za pokrivanje troškova koji su već pokriveni iz drugih aktivnosti/programa EU. Studenti koji učestvuju u programu Erasmus Mundus (zajednička master diploma) ne mogu istovremeno biti korisnici programa Erasmus+.
 • Grant ima 2 komponente – troškove mobilnosti i putne troškove.
 • Stipendija za odlazne studente iznosi od 800 do 900 eura mjesečno zavisno u koju zemlju idete. Za potrebe stipendiranja, jedan mjesec je 30 dana. Ako mobilnost studenata ne traje cijeli broj mjeseci, grant za posljednji mjesec se obračunava na osnovu broja dana (jedan dan = 1/30 mjesečne stope).
 • Troškovi putovanja zavise od udaljenosti destinacije:
 • 0-99 km (20 €)
 • 100-199 km (180€)
 • 500-1999 km (275 €)
 • 2000-2999 km (360 €)