Uvjeti za prijavu

Odlazni (outgoing) studenti su studenti Univerziteta u Sarajevu koji, radi realizacije mobilnosti, privremeno nastavlja studij, na inostranoj instituciji (institucija domaćin). Kako biste se mogli prijaviti na Erasmus+, kao najzastupljeniji vid razmjene na našem Fakultetu, potrebno je da ispunite sljedeće uslove:

 1. morate biti student na Univerzitetu u Sarajevu u tekućoj godini:
  • studenti prvog, drugog, trećeg i integrisanog ciklusa studija:
   redovni,
   vanredni,
  • studenti koji obnavljaju godinu prvi put uopšte (dakle, ne prvi put prvu godinu, prvi put drugu godinu itd.),
  • studenti upisani prvi put u apsolventski status,
  • student u okviru Erasmus+programa ima pravo da se prijavi dva (2) puta na međunarodnu kreditnu mobilnost (2 semestra ili 1 akademska godina) u okviru jednog ciklusa studija (npr. 2 puta kao bachelor, 2 puta kao master, 2 puta kao doktorant),
  • prednost prilikom nominacije, odnosno rangiranja studenata se uvijek daje onima koji prije nisu učestvovali u mobilnosti
 2. student mora imati ostvarenih 30 ECTS bodova prilikom prijave (Student prve godine u drugom semestru se može prijavitizamobilnost u drugojgodini)
 3. mora postojati međuinstitucijski sporazum između Univerziteta u Sarajevu (u našem slučaju Fakulteta islamskih nauka) i (preferiranog) univerziteta u inostranstvu
 4. trajanje vaše mobilnosti treba da bude: 3-12 mjeseci

Možete se prijaviti na jedan od dva tipa mobilnosti za studente:

 

 1. Student Mobility for Studing – Mobilnost u svrhu studiranja
 2. Student Mobility for Training – Mobilnost u svrhu akademske prakse. Period ove vrste mobilnosti može trajati minimalno 3mjeseca (ili jedan semestar) do 12 mjeseci (dva semestra). Mogućnost prakse mora biti ugovorena između dvauniverziteta međuinstitucionalnim ugovorom, a mogućnost za ovakvu prijavu bude naglašena ukonkursima za razmjenu.

© Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina | Telefon: + 387 33 232 982 | Fax: + 387 33 251 044