Menu
Banner-FIN
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Hatma dova i iftar na Fakultetu islamskih nauka

Hatma dova i iftar na Fakultetu islamskih nauka

Na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu je 7. ramazana 1436. H. G./ 24. juna 2015. god. tradiconalno je organizirana hatma-dova merhumima koji su bili uposleni na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, kao i merhumima  vakifima Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu. Hatmu su proučili profesori Fakulte...

Konkurs za upis studenata u I godinu I ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2015/2016. godini

Konkurs za upis studenata u I godinu I ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2015/2016. godini

  KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA U 2015/2016. PLAN UPISA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA U 2015/2016. GODINI PRIJAVA NA KONKURSza upis u I godinu I ciklusa studija na Fakultetu islamskih nauka  Univerziteta u Sarajevu u akademskoj 2015/2016. godini  ...

Ekskurzija studenata FIN-a u Crnu Goru

Ekskurzija studenata FIN-a u Crnu Goru

„U trenutku postanka planete, najlepše spajanje zemlje i mora dogodilo se na crnogorskoj obali”, napisao je Lord Gordon Byron još u XVIII stoljeću. Tridesetak studentica i studenata prve i druge godine Fakulteta islamskih nauka u pratnji , ass. mr. Muhameda Fazlovića, referentice Firdevse Jelovac i...

Ramazanska čestitka

Ramazanska čestitka

Povodom nastupajućeg mjeseca Ramazana, svim muslimanima i muslimankama želimo mubarek ramazanske dane. Uzvišenog molimo da to bude mjesec obnove našeg imana, zajedništva u dobru i nevolji, naše iskrene poniznosti pred Gospodarom i predanosti Njegovom putu. Ramazan šerif mubarek olsun!  ...

Promocija doktora nauka na Univerzitetu u Sarajevu

Promocija doktora nauka na Univerzitetu u Sarajevu

U srijedu 17. juna 2015. godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu rektor-promotor prof. dr. Muharem Avdispahić, dr. h. c., promovirao je petnaest doktora nauka. Ovom prilikom su promovirani i naši doktoranti: dr. Zehra Alispahić, dr. Nedim Begović, dr. Ferid Dautović i dr. hfz. Elvir Duranović. ...

Magistrirao Azmir ef. Jusufi na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu

Magistrirao Azmir ef. Jusufi na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu

Dana 16.06.2015. godine, Azmir ef. Jusufi , je odbranio magistarski rad o temi: "Šerif Ahmeti i njegov doprinos u prevođenju i tumačenju Kur'ana na albanskom jeziku" na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, pred komisijom u sastavu: prof. dr. Džemal Latić, predsjednik, prof. dr. Enes Karić, član i...

Magistrirao Damir Babajić na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu

Magistrirao Damir Babajić na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu

Dana 17.06.2015. godine, Damir Babajić, je odbranio magistarski rad o temi: "Teologija praktičnog djelovanja muslimana i utjecaj religioznosti roditelja na kvalitet brige prema djeci sa invaliditetom " na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, pred komisijom u sastavu: prof. dr. Rešid Hafizović, pr...

Magistrirao Muhamed Hafizović na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu

Magistrirao Muhamed Hafizović na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu

Dana 15.06.2015. godine, Muhamed Hafizović, je odbranio magistarski rad na temu: „Predstavljanje islama u djelu Darka Tanaskovića“ na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, pred komisijom u sastavu: prof. dr. Rešid Hafizović, predsjednik, prof. dr. Adnan Silajdžić, član i doc. dr. Samir Beglerović, m...

Magistrirao hfz. Elmir Mašić na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu

Magistrirao hfz. Elmir Mašić na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu

Dana 16.06.2015. godine, hfz. Elmir Mašić, je odbranio magistarski rad na temu: "Aspekti kur’ankog i’džaza -Analiza djela al-Qur’an al-mu’džiza al-kubra Muhammeda Abu Zahraa" na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, pred komisijom u sastavu:  prof. dr. Enes Karić, predsjednik, doc. dr. Amrudin Haj...

Doktorirao mr. Rifet Šahinović na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu

Doktorirao mr. Rifet Šahinović na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu

Dana 15. juna 2015. godine na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu je odbranio mr. Rifet Šahinović doktorski rad o temi „ Muhammed Asad – potraga za racionalnošću u klasičnim komentarima Kur'ana“ pred Komisijom u sastavu : prof. dr. Enes Karić, predsjednik, doc. dr. Almir Fatić i prof. dr. Džemal ...

Najave naučnih skupova

  

A+ A A-