Menu
Banner-FIN
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Hafiz mr. Mevludin Dizdarević uspješno odbranio doktorsku disertaciju

Hafiz mr. Mevludin Dizdarević uspješno odbranio doktorsku disertaciju

U srijedu, 18. maja 2016. godine, doktorsku disertaciju na temu „Mjesto Hivzije Hasandedića u izučavanju kulturne historije Hercegovine“ na Fakultetu islamskih nauka uspješno je odbranio hafiz mr. Mevludin Dizdarević. Komisiju za odbranu činili su prof. dr. Nusret Isanović, doc. dr. Ahmet Alibašić...

Poziv na promociju knjige Sloboda vjere na radnom mjestu u SAD-a

Poziv na promociju knjige Sloboda vjere na radnom mjestu u SAD-a

Promocija knjige "SLOBODA VJERE NA RADNOM MJESTU U S.A.D." Amfiteatar Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, 25.5. u 17h. ...

Obavijest o odbranama doktorskih i magistarskih radova na Fakultetu (juni-juli 2016.)

Obavijest o odbranama doktorskih i magistarskih radova na Fakultetu (juni-juli 2016.)

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA U SARAJEVU   OBAVIJEST Mr. Mirsad Arnautalić branit će na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu doktorski rad pod naslovom: „Propisi o ishrani u pravnom tefsiru“ Odbrana će se održati  12. jula  2016. godine...

Konkurs za izbor akademskog osoblja

Konkurs za izbor akademskog osoblja

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA U SARAJEVU             Na osnovu člana 96. Zakona o visokom obrazovanju, prečišćeni tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 42/13), Odluke Vijeća Fakulteta broj: 03-03-4-513/16 od 13.04.2016. godine...

Dekan FIN-a posjetio Islamsku zajednicu u Sloveniji

Dekan FIN-a posjetio Islamsku zajednicu u Sloveniji

U petak, 15. aprila 2016. godine, Islamska zajednica u Republici Sloveniji na čelu sa muftijom prof. dr. Nedžadom Grabusom ugostila je dekana Fakulteta islamskih nauka iz Sarajeva prof. dr. Zuhdiju Hasanovića i prodekana prof. dr. Mustafu Hasanija Dekan Hasanović održao je hutbu u džematu Ljublja...

Hafiz Abdul-Aziz Drkić stekao zvanje magistra u oblasti Kira'eta

Hafiz Abdul-Aziz Drkić stekao zvanje magistra u oblasti Kira'eta

U srijedu, 11. aprila 2016. godine, magistarsku radnju na temu Usklađivanje tedžvidskih varijanti u Hafsovom rivajetu na Fakultetu islamskih nauka uspješno je odbranio hfz. Abdul-Aziz Drkić. Komisiju za odbranu činili su prof. dr. Mehmed Kico, doc. dr. hfz. Dževad Šošić i doc. dr. hfz. Kenan Musić...

Na Fakultetu upriličena promocija knjige "Careve oči - Srebrena česma"

Na Fakultetu upriličena promocija knjige "Careve oči - Srebrena česma"

Promocija knjige 'Careve oči – Srebrena česma', autora Džemaludina Latića U origanizaciji Udruženja studenata, Svjetski dan poezije obilježen je i na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu uz knjigu "Careve oči - Srebrena česma", autora Džemaludina Latića. Pored autora, večer je uljepšalo još jedan...

Amir Mahić stekao zvanje magistra u oblasti Fikha

Amir Mahić stekao zvanje magistra u oblasti Fikha

U srijedu, 16. marta 2016. godine, magistarsku radnju na temu Doktorski rad Mehmeda Begovića: „De l'évolution du droit musliman en Yugoslavie“ na Fakultetu islamskih nauka uspješno je odbranio Amir Mahić. Komisiju za odbranu činili su prof. dr. Fikret Karčić, doc. dr. Mustafa Hasani i doc. dr. Ned...

Poziv za Ljetnu školu njemačkog jezika i austrijskih regionalnih studija

Poziv za Ljetnu školu njemačkog jezika i austrijskih regionalnih studija

Škola će se odvijati u terminu 1-26.8.2016. na Diplomatskoj akademiji u Beču. Pored intenzivnog kursa njemačkog jezika (od početnog nivoa pa naviše) održaće se i radionice i predavanja o austrijskoj politici, ekonomiji i kulturi. Također će se organizirati i nekoliko istraživačkih projekata koji ć...

  

A+ A A-