Menu
Banner-FIN
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Na Fakultetu upriličeno predavanje prof. Mahmuda Hana

Na Fakultetu upriličeno predavanje prof. Mahmuda Hana

Dana 19. septembra 2016. g. Mahmud Han (Mahmood Khan) iz Holandije održao je predavanje na temu „the New Indian Sufism of Hazrat Inayat Khan“ („Novi indijski sufizam hazreti Inajet Hana“). Indijski sufija i muzičar Inajet Han (1882., Vadodara – 1927. Nju Delhi) stekao je značajan broj sljedbenika ...

Kurban-bajramske posjete dekana i prodekana Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu

Kurban-bajramske posjete dekana i prodekana Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu

(Posjete Fakultetu islamskih nauka u Skoplju, Muftijstvu Tetovo i Fakultetu za islamske studije u Novom Pazaru) Raspadom bivše Jugoslavije u novim nezavisnim državama formirane su islamske zajednice koje su se susrele s izazovima razvoja islamskog institucionalnog obrazovanja u datim okolnostima. I...

Obavještenje o upisu u akad. 2016/17. godinu

Obavještenje o upisu u akad. 2016/17. godinu

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini Univerzitet u Sarajevu Fakultet islamskih nauka u Sarajevu UPIS u akademsku 2016/2017. godinu – I ciklus studija - redovni i vanredni studij Upis u narednu, odnosno ponovni upis u istu godinu studija, treba izvršiti zaključno sa 27.09.2016. godine (utorak) ...

Podsjetnik o pravilima studiranja

Podsjetnik o pravilima studiranja

Fakultet islamskih nauka u SarajevuProdekan za nastavuDoc. dr. Ahmet Alibašić 09.09.2016. PODSJETNIK O PRAVILIMA STUDIRANJA(Vodič za studente prvog ciklusa studija) Podsjećamo studente koji studiraju po Nastavnom planu i programu od 2013. godine (upisani od 2013/14. zaključno sa 2015/16. akademsk...

Odluka NNV Fakulteta o kriterijima upisa na II ciklus studija

Odluka NNV Fakulteta o kriterijima upisa na II ciklus studija

Na osnovu člana 73. do 81. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13 i 13/15) i Pravila studiranja za drugi ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu  o b j a v l j u j e KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRV...

Na Fakultetu islamskih nauka održan seminar za vjeroučitelje

Na Fakultetu islamskih nauka održan seminar za vjeroučitelje

U utorak, 30. augusta 2016. godine, na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, nakon zimskog dijela edukacije koji je realizovan u januaru, održan je i ljetni seminar za vjeroučitelje. Seminar je realizovan u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo u okviru godišnjeg...

  

A+ A A-

Knjiga mjeseca