Menu
Banner-FIN
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Pakistanski ambasador u posjeti Fakultetu islamskih nauka

Pakistanski ambasador u posjeti Fakultetu islamskih nauka

U posjeti Fakultetu islamskih nauka 24.1.2017. godine boravio je novoimenovani ambasador Pakistana njegova ekselencija Salim Nawaz u pratnji Khalida Hussaina Gudara savjetnika i zamjenika šefa misije Pakistana u Bosni i Hercegovini.Gosta su primili dekan Fakulteta prof. dr. Zuhdija Hasanović, ruko...

Obavijest o odbrani doktorskog rada mr. Huseina Kavazovića

Obavijest o odbrani doktorskog rada mr. Huseina Kavazovića

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA U SARAJEVU   OBAVJEŠTENJE Mr. Husein Kavazović branit će na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu doktorski rad pod naslovom: „Kodifikacija šerijatskog građanskog prava na temeljima hanefijske pravne škole u E...

Obavijest o predstojećim odbranama magistarskih radova

Obavijest o predstojećim odbranama magistarskih radova

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA U SARAJEVU   OBAVJEŠTENJE Osman Mehmedović branit će na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu magistarski rad pod naslovom: ''Kur'an u proznoj književnosti bosanskohercegovačkih pisaca u XX. stoljeću" Odbrana...

Dr. Orhan Jašić po drugi put stekao zvanje doktora nauka

Dr. Orhan Jašić po drugi put stekao zvanje doktora nauka

U srijedu, 14. decembar 2016. godine, doktorsku disertaciju na temu „Učenje islama u teologiji religije Hansa Künga“ na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu uspješno je odbranio dr. Orhan Jašić. Komisiju za odbranu činili su prof. dr. Adnan Silajdžić, prof. dr. Rešid Hafizović i prof. dr. Samir Be...

Sejid Strika uspješno odbranio svoj magistarski rad

Sejid Strika uspješno odbranio svoj magistarski rad

U srijedu, 21. decembra 2016. godine, magistarsku radnju na temu „Vrijednost kur'anskih sura kroz Poslanikove, s.a.v.s., hadise“ na Fakultetu islamskih nauka uspješno je odbranio Sejid Strika. Komisiju za odbranu činili su prof. dr. Zuhdija Hasanović, prof. dr. hfz. Aid Smajić i doc. dr. hfz. Kena...

Upriličena promocija knjige doc. dr. Amrudina Hajrića

Upriličena promocija knjige doc. dr. Amrudina Hajrića

Dana 19.12.2016. god. u Kulturnom centru Kralj Fahd održano je niz aktivnosti povodom Međunarodnog dana arapskog jezika. Jedna od najznačajnijih aktivnosti bilo je otvaranje izložbe rukopisa Orijentalnog instituta i Arhiva grada Sarajeva kojem je prisustvovao veliki broj zvanica. Nakon otvaranja ...

Prva međunarodna konferencija studenata postdiplomskog studija u Kataru - poziv za učešće

Prva međunarodna konferencija studenata postdiplomskog studija u Kataru - poziv za učešće

POZIV ZA UČEŠĆE POSDIPLOMCIMA (MAGISTRANDIMA I DOKTORANDIMA FIN-A) Sve detalje možete dobiti na linku konferencije (LINK) Za dodatne informacije kontaktirati kordinatora međunarodne saradnjeFakulteta islamskih nauka u Sarajevudoc. dr. hfz. Kenan Musićkenan@fin.unsa.ba...

Na “Mediteranskom dijalogu” u Rimu prepoznata obrazovna izvanrednost FIN-a

Na “Mediteranskom dijalogu” u Rimu prepoznata obrazovna izvanrednost FIN-a

U Rimu je od 1-3.12. 2016. pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Italije, u organizaciji Ministarstva vanjskih poslova u suradnji sa Italijanskim institutom za međunarodne političke studije održan “Mediteranski dijalog”.Na skupu su sudjelovali predstavnici iz 55 zemalja, visoki predstavnici dr...

Udruženje studenata organiziralo tribinu „Terorizam i radikalizacija mladih u BiH - mit ili stvarna prijetnja?"

Udruženje studenata organiziralo tribinu „Terorizam i radikalizacija mladih u BiH - mit ili stvarna prijetnja?"

Dana, 05. 12. 2016., godine, u amfiteatru Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, Udruženje studenata Fakulteta islamskih nauka, u sklopu svojih aktivnosti, organizovalo je tribinu pod nazivom: „Terorizam i radikalizacija mladih u BiH: mit ili stvarna prijetnja“. Gost predavač bio je dr. Goran Kovač...

  

Oglasna ploča

  1. I ciklus studija
  2. II ciklus studija
  3. Dislocirana nastava
A+ A A-