Select Page

 

 

Poziv za Erasmus+ međunarodnu kreditnu mobilnost (International Credit Mobility – ICM)

 

Erasmus+ KA171 razmjena nastavnog osoblja

Projektni ugovor br: 2022-1-TR01-KA171-HED-000077090

 

Turska, Marmara University, Istanbul,

Erasmus+ mobilnost 2023/2024 (LjS)

 

Datum objave konkursa: 25.02.2024.

Rok za prijavu: 31.03.2024.

 

O instituciji

Erasmus destinacija: Marmara University u Istanbulu (Turska)
Dostupne oblasti/organizacione jedinice:  Faculty of Theology
Link: https://www.marmara.edu.tr ; https://ilahiyat.marmara.edu.tr/en
Kontakt osoba sa partnerske institucije: nesrin.unlu@marmara.edu.tr
Period mobilnosti: ljetni semestar 2023/2024.

Mobilnost

Ko se može prijaviti: nastavno osoblje

Vrsta mobilnosti: teaching

Finansijska podrška: mobilnost uključuje stipendiju koja pokriva putne troškove i dnevnice (za 7 dana) – detaljnije o iznosu na: https://international.unsa.ba/sta-ukljucuje-erasmus-stipendija/

Za više informacija o Erasmus+ mobilnosti vidjeti: https://international.unsa.ba/erasmus-plus/

Kako se prijaviti?

Prijavljujete se tako što trebate poslati tražene dokumente (ispod) na e-mail aid.smajic@fin.unsa.ba do naznačenog roka.

Dokumenti:

Osoblje:

  • nominacijsko pismo (potpisuje dekan FIN-a)
  • prijedlog aktivnosti* tokom mobilnosti (Mobility agreement) (potpisuje kandidat, dekan FIN-a, i Erasmus koordinator na Marmara Univerzitetu)
  • pismo podrške od strane inostrane institucije (može i email)
  • CV

Gdje preuzeti formulare i kako pripremiti tražene dokumente: https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/

Napomene (obavezno pročitati)

  • Vodite računa da je formular za nominacijsko pismo ažurirano. Stare i nepotpune verzije neće biti prihvaćene.
  • U ovoj fazi prijave na konkurs dostavljate samo tražene dokumente u konkursu. Ostale dokumente ćete dostaviti nakon nominacije ukoliko vas obavijesti inostrana institucija.
  • Selekcija prijavljenih kandidata vrši se u skladu s kriterijima Erasmus Priručnika za organizacije učesnice (eng. Handbook for Participating Organizations) odnosno kriterijima partnerske ustanove u Turskoj (koordinatorska pozicija u vrijeme aplikacije, broj učešća u ranijim razmjenama, doprinos u pripremi KA107 projekta).
  • Više puta se znalo desiti da email od inostrane institucije završi u spam/junk folderu vašeg emaila. Redovno provjeravajte sve foldere u inboxu.
  • Nepotpune prijave ili netačno ispunjene dokumente (bez potpisa odgovornih osoba) nećemo prihvatiti.