Select Page

Hasani: Fakultet islamskih nauka 46. godišnjicu dočekuje odan povjerenom emanetu

Fakultet islamskih nauka (FIN) Univerziteta u Sarajevu (UNSA) utemeljen je na današnji dan, 29. septembra 1977. godine, i već 46 godina je otvorenih vrata za one koji se interesiraju za islamsko mišljenje u Bosni i Hercegovini.

– Fakultet islamskih nauka najznačajniji je projekat Islamske zajednice i najvrednije zajedničko dobro koje su ostvarili muslimani ovih prostora u drugoj polovici 20. stoljeća, angažmanom najistaknutijih alima i islamski angažiranih intelektualca u bošnjačkom narodu – ocijenio je dekan ovog fakulteta prof. dr. Mustafa Hasani u razgovoru za Agenciju MINA.

Podsjetio je da su materijalni opstanak Fakulteta osigurali “svi muslimani koji su držali do vjere i obaveza prema svojoj vjerskoj zajednici, učestvovanjem u nesebičnim vakufima i vizionarski osmišljenim akcijama zekata i sadekatul-fitra”.

Kako je naglasio, 46. godišnjicu rada Fakultet islamskih nauka, kao temeljna visokoobrazovna ustanova u okviru Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, dočekuje odan povjerenom emanetu i spreman da se suoči s novim izazovima vremena koje dijeli s bošnjačkim vjernicima i velikom misijom da odgaja i obrazuje vjerski kadar za potrebe Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, ali i širom svijeta gdje žive Bošnjaci.

– Danas Fakultet islamskih nauka nastavu nastoji koncipirati i izvoditi uvijek vodeći računa o svojoj primarnoj zadaći: da Zajednici zbog koje postoji osigura kadrove kapacitirane da iznesu zadatak Misije u današnjem vremenu, u džematu, školi, medresi i drugim institucijama. Da bismo u tome uspjeli, nastojimo održati intenzivne kontakte s kolegama i uvid u literaturu u oblasti islamskih studija, i na Istoku i Zapadu – naveo je profesor Hsani.

Dodao je da se u nekoliko prethodnih godina na Fakultetu intenzivno radilo na uspostavljanju cjelovitog sistema unutrašnjeg osiguranja kvaliteta nastave, naučnoistraživačkog rada i stručno-administrativnih procesa podrške.

– U periodu koji je pred nama prioritetni zadatak će biti akreditacija studijskih programa Fakulteta kao izvanjska potvrda zadovoljenih standarda kvaliteta. Kroz različite aktivnosti na međunarodnom planu u proteklom periodu nastojali smo unaprijediti saradnju Fakulteta sa srodnim obrazovnim ustanovama u svijetu i našim džematima u dijaspori, naše svršenike pripremiti za rad i djelovanje u međunarodnom okruženju i dijasporalnim džematima, te općenito pronijeti lijep glas o Fakultetu islamskih nauka kao autentičnom islamskom učilištu u Evropi – istaknuo je dekan.

Dekan.jpg - Hasani: Fakultet islamskih nauka 46. godišnjicu dočekuje odan povjerenom emanetu

Dekan Hasani: Fakultet islamskih nauka najznačajniji je projekat Islamske zajednice

Također, Fakultet islamskih nauka intenzivno radi na osavremenjivanju i osiguravanju tehničkih i infrastrukturnih preduvjeta za ugodniji i atraktivniji rad i boravak studenata i studentica, profesora i saradnika.

– Uz Studentski centar Islamske zajednice koji pruža optimalne uvjete za boravak i učenje, Centrar za Kur’an i sunnet Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu novosagrađeni je objekat s misijom jačanja hifza i institucionalnog izučavanja Kur’ana i sunneta Božijeg poslanika, s.a.v.s., u Bosni i Hercegovini – naveo je Hasani.

Poručio je da je krunski uspjeh Fakulteta da kontinuirano radi i izvodi nove generacije svršenika i svršenica na tri studijska programa i tri ciklusa studija koji predstavljaju stub Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i širom svijeta.

– U svijetu opterećenom brojnim problemima izazove razumijevamo kao Božiji dar i priliku da budemo bolji, a naš odgovor na njih kao dostatan pokazatelj intelektualne snage naše generacije da promjene koristimo na putu nabolje – zaključio je dekan Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Ova značajna godišnjica će biti obilježena i dodjelom vakufnama uposlenicima Fakulteta, koji su svoja sredstva zavještali za gradnju i rad Centra za Kur'an i sunnet.

(preporod.info)