Prijava za ispite NPP 2003

Studenti koji studiraju po predbolonjskom sistemu (NPP 2003) trebaju najkasnije do utorka, 31.03.2020., do 12 sati, na adresu studentska@fin.unsa.ba, prijaviti koje ispite žele polagati kako bi se moglo organizirati eventualno online polaganje.   Studentska...

Odbranjen magistarski rad Ammara Bašića

Dana 18.03.2020. godine, na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu održana  je javna odbrana magistarskog rada kandidata Ammara Bašića pod naslovom “Sadržajni i strukturalni aspekti hutbi Poslanika, s.a.v.s.” Kandidat je branio rad pred Komisijom u...

Odbranjen magistarski rad Ejuba Jašića

Dana 17.03.2020. godine, na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu održana  je javna odbrana magistarskog rada kandidata Ejuba Jašića pod naslovom ”Prevođenje ajeta u djelima Mehmeda Handžića”. Kandidat je branio rad pred Komisijom u sastavu: dr...

Odluka FIN-a

Odluka u prilogu. FIN Odluka 19 03 2020