Select Page

Obrasci UNSA FIN

Obrasci UNSA FIN Obrazac zahtjeva za priznavanje strane visokoškolske kvalifikacije...

CHECK LIST

CHECK LIST KOJI SU POTREBNI DOKUMENTI ZA PRIJAVU NA MOBILNOST? Ovdje možete saznati kako pripremiti prijavne dokumente i preuzeti elektronske formulare kako bi se prijavili na otvorene pozive za međunarodnu mobilnost u okviru Erasmus+ programa. Ispod su data...

Odlazno osoblje

odlazno osoblje KAKO SE PRIJAVITI – OSOBLJE? Erasmus+ međunarodna kreditna mobilnost (ICM) je evropska šema razmjene za mobilnost studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja na visokoobrazovnim institucijama (HEI) širom Evrope. Univerzitet u Sarajevu (UNSA) aktivno...

Odlazni studenti

odlazni studenti KAKO SE PRIJAVITI – STUDENT? Od 2007. godine Univerzitet u Sarajevu (UNSA) nudi svojim studentima da studiraju u okviru Erasmus+ programa međunarodne kreditne mobilnosti (skraćeno E+ ICM). Riječ je o programu koji podržava razmjenu studenata i...

Odlazna mobilnost

odlazna mobilnost   Odlazni studenti Odlazno osoblje CHECK LIST...

Konkursi

konkursi 25.02.2024. – https://fin.unsa.ba/turska-marmara-university-istanbul-erasmus-mobilnost-2023-2024-ljetni-semestar/ 15.01.2024. – https://fin.unsa.ba/erasmus-konkurs-za-mobilnost-nastavnog-osoblja-na-fau-erlangen-nurnberg/ 26.09.2023....

Partnerske institucije

partnerske institucije Faculty of Arts (KU Leuven) Department of Islamic Religious Studies (FAU Erlangen-Nürnberg) Institute od Islamic Theology (University of Paderborn) Center for Islamic Theology (University of Tüebingen) Faculty of Theology (Fatih Sultan Mehmet...

Korisni linkovi

Korisni linkovi Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i...

Evaluacija i akreditacija

Evaluacija i akreditacija Postupak akreditacije studijskih programa Fakulteta islamskih nauka Postupak akreditacije Univerziteta u Sarajevu 2019. Rješenje Agencije o imenovanju Komisije stručnjaka za UNSA od 15. 05. 2019. godine Izvještaj Komisije stručnjaka iz 2019....

Misija, vizija i strategija

Misija Fakultet islamskih nauka u Sarajevu kroz tri razine studija na pojedinačnom planu nastoji odgajati i obrazovati cjelovite ličnosti, usavršavajući njihove duhovne, moralne, intelektualne i stručne kvalitete koji će se posebno realizirati u oblasti islamske...