Na FIN-u boravio Ryan Atkins, lektor za engleski jezik

Tokom akademske 2018/2019. godine kao rezultat višegodišnje uspješne suradnje FIN-a s Ambasadom SAD-a u BiH, na fakultetu je, u okviru Fulbright programa, boravio Ryan Atkins iz Kalifornije (California, US). Ryan Atkins je stekao bogato iskustvo u nastavi, predavajući...

Konačna rang lista primljenih kandidata i upis

Lista te informacije u vezi s upisom u prilogu. Odluka NNV-a KONAČNE RANG LISTE FIN-KONAČNA RANG LISTA PRIMLJENIH KANDIDATA 2019-2020 Dokumenti potrebni za upis za 2019-20

Na FIN-u boravila Anna Radl (MA), lektorica za njemački jezik

Tokom ljetnog semestra akademske 2018/2019. godine kao rezultat nastavka uspješne suradnje FIN-a sa Austrijskom ambasadom, Bečkim univerzitetom (die Universität Wien) i Austrijskim uredom za međunarodnu suradnju (OeAD), organiziran je peti ciklus kursa njemačkog...

Odbrana magistarskog rada kandidatkinje Fatime Pučić

Na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu je 10. jula 2019. godine kandidatkinja Fatima Pučić uspješno odbranila magistarski rad pod naslovom “Efekti grupnog oblika rada u nastavi islamske vjeronauke u osnovnim školama u Sarajevu”. Rad je...

Odbrana magistarskog rada Smaje Mustafića

Na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu je 04. jula 2019. godine kandidat Smajo Mustafić uspješno odbranio magistarski rad pod naslovom „Izučavanje sufijskog tefsira u Bosni i Hercegovini u XX. stoljeću“. Rad je odbranjen pred Komisijom u sastavu: dr...