Posjeta članova Mreže mladih IZ Bošnjaka u Austriji

U utorak, 4. Februara 2020. godine, članovi Mreže mladih IZ Bošnjaka u Austriji posjetili su Fakultet islamskih nauka.

 Mladima iz Austrije obratili su se prof. dr. Ahmet Alibašić koji je govorio o temi “Muslimani Evrope: prilike i izazovi” i Muhamed...

Safet Mušić prvi magistar Međureligijskih studija i izgradnje mira

Dana 05. 02. 2020. godine Safet Mušić odbranio je magistarski rad na temu: „Nasilni ekstremizam i radikalizam kao prijetnja održivosti mira u Bosni i Hercegovini” pred Komisijom u sastavu: prof. dr. Ahmet Alibašić, predsjednik; prof. dr. Nerzuk Ćurak i prof. dr....

Odbranjena doktorska disertacija kandidata mr. Ahmeda Hatunića

Na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu je u srijedu 5. februara 2020. godine održana javna odbrana doktorske disertacije mr Ahmeda Hatunića pod naslovom: „Fikh Evropskog vijeća za fetve i istraživanja u oblasti porodičnih odnosa“. Kandidat je uspješno...