Select Page

Sistem osiguranja kvaliteta

  Sistem osiguranja i upravljanja kvalitetom na Univerzitetu u Sarajevu – Fakultetu islamskih nauka  1. Organizacija sistema osiguranja i upravljanja kvalitetom Organizaciju sistema osiguranja i upravljanja kvalitetom na Fakultetu, shodno članu 6. Pravilnika o sistemu...

Knjiga tvoga profesora

U rubrici Knjiga tvoga profesora Biblioteka Fakulteta islamskih nauka predstavlja i preporučuje studentima korisne i zanimljive naslove nastavnika i saradnika Fakulteta. Knjiga profesora Zuhdije Hasanovića 40 hadisa o snazi duhovnosti s komentarom, El- Kalem,...

Uvod u izučavanje islama II

Uvod u izučavanje islama II „Program cjeloživotnog obrazovanja – Kurs Uvod u izučavanje islama II“ oslanja se na tradiciju „Diplome u islamskim naukama“ koju je Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu realizirao u periodu od 2005. do 2022. Namijenjen je svima...

Propisi Islamske zajednice

Propisi Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Pravilnik o radu u Rijasetu Islamske zajednice i njegovim ustanovama u Sarajevu Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu u Rijasetu Islamske zajednice i njegovim ustanovama u Sarajevu Aneks Ugovora o položaju...

Stručno, administrativno i tehničko osoblje

Stručno, administrativno i tehničko osoblje Emina Muderizović Sekretar fakulteta Bio-bibliografija emina.muderizovic@fin.unsa.ba Telefon:+38733251013 Sprat Glavne zgrade Fakulteta, br. kancelarije: 103-104 Fatima Kadić Bibliotekar Bio-bibliografija...

Annotated Legal Documents on Islam in Europe: Slovenia

Annotated Legal Documents on Islam in Europe: Slovenia KNJIGA NEDŽADA GRABUSA IZ SERIJE:  Annotated Legal Documents on Islam in Europe, Volume: 21 – Annotated Legal Documents on Islam in Europe: Slovenia i izdanju BRILLA Nedžad Grabus, Annotated Legal Documents...

LAW, STATE AND RELIGION IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

LAW, STATE AND RELIGION IN BOSNIA AND HERZEGOVINA Opis sadržaja knjige Ova knjiga dolazi u pravo vrijeme, kada je Bosna i Hercegovina ponovo u fokusu međunarodne pažnje, a analize koje sadrži mogu pomoći u razumijevanju kompleksnih političkih i pravnih prilika u...

Članstvo u međunarodnom istraživačkom projektu COST-a

Članstvo u međunarodnom istraživačkom projektu COST-a Članstvo doc. dr. Senada Ćemana u međunarodnom istraživačkom projektu COST-a Doc. dr. Senad Ćeman, voditelj Katedre za fikh na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu od 2019. godine učestvuje u međunarodnom...

Budući studenti

Budući studenti VODIČ za studente prvog i drugog ciklusa za web – 2022 Vodič za buduće studente Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu STRUČNE SLUŽBE: Studentska služba Biblioteka OSTALO: HistorijaVakifi KORISNI LINKOVI: Islamska zajednica UNSA ISSS...