Odbranjen magistarski rad Ammara Bašića

Dana 18.03.2020. godine, na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu održana  je javna odbrana magistarskog rada kandidata Ammara Bašića pod naslovom “Sadržajni i strukturalni aspekti hutbi Poslanika, s.a.v.s.” Kandidat je branio rad pred Komisijom u...

Odbranjen magistarski rad Ejuba Jašića

Dana 17.03.2020. godine, na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu održana  je javna odbrana magistarskog rada kandidata Ejuba Jašića pod naslovom ”Prevođenje ajeta u djelima Mehmeda Handžića”. Kandidat je branio rad pred Komisijom u sastavu: dr...

Odluka FIN-a

Odluka u prilogu. FIN Odluka 19 03 2020

Jačanje retoričkih kompetencija budućih vjerskih lidera

U saradnji s Predstavništvom Fondacije Konrad Adenauer Stiftung u BiH na Fakultetu islamskih nauka je 9. marta 2020. godine svečano otvoren četvorodnevni seminar “Jačanje retoričkih kompetencija budućih vjerskih lidera”. Učesnici ovogodišnjeg programa su...