Select Page

 

U Bosanskoj kući, u okviru XXXV Internacionalnog sarajevskog sajma knjiga i učila, održana je promocija izdanja Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu „Sloboda religije u islamskom pravu i sistemu ljudskih prava ujedinjenih nacija“ autora prof. dr. Nedima Begovića.
Radi se o naučnoj monografiji koja kroz svojevrsnu reintepretaciju historije otvara horizonte za razumijevanje odnosa između islama i modernog poimanja religijske slobode.
Neovisno o tome u kojoj mjeri su zahtjevi Šerijata – normativnog sistema islama – ostvareni u muslimanskim društvima u prošlosti i sadašnjosti, Šerijat je bio i ostao od središnje važnosti za muslimansko samorazumijevanje i samoidentifikaciju. Imajući navedeno u vidu, ovo djelo preduzima uporedno istraživanje problema slobode religije u islamskom pravu i sistemu ljudskih prava Ujedinjenih nacija kao najvažnijem globalnom sistemu ljudskih prava. Po svome karakteru i primijenjenoj metodologiji, ovo djelo pruža doprinos naučnim oblastima fikha, tj. islamske jurisprudencije, prava i religije, ljudskih prava i uporednog prava.

(unsa.ba)