Prijava ispita putem  PRIJAVA ISSS Prijava za ispite za završne rokove je otvorena do 21.06.2019.g do 14:00 sati. Prijava ispita za popravne rokove će biti otvorena od 27.06. do 04.07. 2019.  godine do 14:00 sati. Studenti koji budu imali probleme sa prijavom nek se...