Select Page

Univerzitet u Sarajevu promovirao 55 doktora nauka

Svečana promocija doktora nauka Univerziteta u Sarajevu upriličena je u četvrtak 23. juna 2022. godine u Narodnom pozorištu Sarajevo. Prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, prorektori Univerziteta u Sarajevu i dekani fakultetâ promovirali su 55...