Select Page

Sporazumi i partnerske institucije

2012. godina

1.   Sporazum o saradnji između Kulturnog centra Islamske Republike Iran u Sarajevu i Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu sklopljen dana 12.7. 2012. godine. Sporazumom se uspostavlja međusobna kulurna, naučna i istraživačka saradnja. Nije precizirano trajanje...

2011. godina

1.   Memorandum o razumijevanju između Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu i  The Privater Studiengang für Islamische Religion an Pflichtschulen (Koledža za obrazovanje muslimanskih učitelja) Beč, Austria. Saradnja je potpisana na polju obrazovanja i  istraživanja....

2010. godina

1.   Ugovor o nastavno-naučnoj i  naučnoistraživačkoj saradnji zaključen 26.3. 2010. godine između Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu koje zastupa dekan, prof. dr. Ismet Bušatlić,i Fakulteta islamskih studija u Prištini, kojeg zastupa dekan, prof. dr. Rexhep Boja....

Međunarodni projekti

Stipendije

Mobilnost profesora i studenata

GOSTI PREDAVAČI – DR SINANOVIĆ I DR NORBANI

GOSTI PREDAVAČI NA FAKULTETU ISLAMSKIH NAUKA  U ponedjeljak, 17. i utorak, 18. decembra  2018. godine, na Fakultetu islamskih nauka su boravili gosti predavači Norbani Binti Ismail, predavač na Međunarodnom islamskom univerzitetu u Maleziji (International Islamic...

GOST PREDAVAČ – DR RENAT BEKKIN

  U periodu od 19.12.2018.  do 21.12.2018. godine na Fakultetu islamskih nauka boravio je gost predavač dr. Renat Bekkin. Dr Bekkin je direktor Odsjeka za područje islamskih studija na Univerzitetu u Kazanu, a doktorirao je iz oblasti ekonomije. Njegova teza...

Stipendije

Sporazumi i partnerske institucije

2012. godina

1.   Sporazum o saradnji između Kulturnog centra Islamske Republike Iran u Sarajevu i Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu sklopljen dana 12.7. 2012. godine. Sporazumom se uspostavlja međusobna kulurna, naučna i istraživačka saradnja. Nije precizirano trajanje...

2011. godina

1.   Memorandum o razumijevanju između Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu i  The Privater Studiengang für Islamische Religion an Pflichtschulen (Koledža za obrazovanje muslimanskih učitelja) Beč, Austria. Saradnja je potpisana na polju obrazovanja i  istraživanja....

2010. godina

1.   Ugovor o nastavno-naučnoj i  naučnoistraživačkoj saradnji zaključen 26.3. 2010. godine između Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu koje zastupa dekan, prof. dr. Ismet Bušatlić,i Fakulteta islamskih studija u Prištini, kojeg zastupa dekan, prof. dr. Rexhep Boja....

Mobilnost profesora i studenata

GOSTI PREDAVAČI – DR SINANOVIĆ I DR NORBANI

GOSTI PREDAVAČI NA FAKULTETU ISLAMSKIH NAUKA  U ponedjeljak, 17. i utorak, 18. decembra  2018. godine, na Fakultetu islamskih nauka su boravili gosti predavači Norbani Binti Ismail, predavač na Međunarodnom islamskom univerzitetu u Maleziji (International Islamic...

GOST PREDAVAČ – DR RENAT BEKKIN

  U periodu od 19.12.2018.  do 21.12.2018. godine na Fakultetu islamskih nauka boravio je gost predavač dr. Renat Bekkin. Dr Bekkin je direktor Odsjeka za područje islamskih studija na Univerzitetu u Kazanu, a doktorirao je iz oblasti ekonomije. Njegova teza...

Međunarodni projekti

© Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina | Telefon: + 387 33 232 982 | Fax: + 387 33 251 044