Select Page

Treći ciklus

Vijeće doktorskog studija

Članovi Vijeća:

prof. dr. Adnan Silajdžić – Nastavnik (predsjednik Vijeća)
prof. dr. Enes Karić – Nastavnik
prof. dr. Rešid Hafizović – Nastavnik
prof. dr. Džemal Latić – Nastavnik
prof. dr. Nusret Isanović – Nastavnik
prof. dr. Zuhdija Hasanović – Nastavnik
prof. dr. Orhan Bajrektarević – Nastavnik
prof. dr. Mustafa Hasani – Nastavnik
prof. dr. kurra hfz. Dževad Šošić – Nastavnik
prof. dr. Ahmet Alibašić – Nastavnik
prof. dr. Amrudin Hajrić – Nastavnik
prof. dr. Zehra Alispahić – Nastavnik
prof. dr. Almir Fatić – Nastavnik
prof. dr. hfz. Aid Smajić – Nastavnik
prof. dr. Dina Sijamhodžić-Nadarević – Nastavnik
prof. dr. Nedim Begović – Nastavnik
prof. dr. Asim Zubčević – Nastavnik
prof. dr. hfz. Kenan Musić – Nastavnik
doc. dr. dr. Orhan Jašić – Nastavnik
Emina Muderizović, dipl. iur. – Sekretar Fakulteta

Kontakt:

Doc. dr. Abdul-Aziz Drkić (sekretar Vijeća)
Kontakt telefon/ fax: +387 33 251 029
E-mail adresa: doktorski.studij@fin.unsa.ba

Firdevsa Jelovac (Studentska služba)
Kontakt telefon/ fax: +387 33 251 029
E-mail adresa: firdevsa.jelovac@fin.unsa.ba

Vijeće doktorskoga studija održava sjednice orijentirajući se prikupljenim materijalom za razmatranje.

Doktorski studij

Vijeće doktorskoga studija formirano je i otpočelo sa radom u akademskoj 2015./2016. godini. Doktorski studij izvodi se iz islamskih nauka: akaid, tefsir, hadis, fikh, islamska filozofija, islamska kultura i civilizacija, te religijska pedagogija. Studij traje tri godine, šest semestara, a vrednuje se sa 180 ECTS.

Prva dva semestra su opće naravi, a u trećemu semestru doktorandi biraju užu oblast iz koje namjeravaju prijaviti temu doktorskoga rada. U prvome i drugome semestru doktorandi slušaju zajedničke obavezne predmete i polažu ispite. Treći i četvrti semestar planirani su za slušanje nastave iz, ukupno, tri izborna predmeta, zatm polaganje ispita, te objavljivanje četiri znanstvena rada, odnosno dva rada i učestvovanje na dvije znanstvene konferencije.

U četvrtome semestru doktorandi brane sinopsis teme, te prijavljuju temu doktorskoga rada.

Izborne predmete, kandidat odabire u dogovoru sa svojim mentorom, koji mu se dodjeljuje u trećemu semestru doktorskoga studija, nakon doktorandovoga prijedloga.

Po uspješnome okončanju studija, kandidat stječe zvanje „doktora islamskih nauka“, sa navođenjem uže znanstvene oblasti u kojoj je radio doktorsku tezu.

O izvođenju nastave brine se Vijeće doktorskoga studija, koje odgovora Vijeću Fakulteta.

NA OVOME LINKU MOŽETE PREUZETI KOMPLETAN PLAN I PROGRAM (ELABORAT) DOKTORSKOGA STUDIJA (PDF)

Alumnisti

Prijavne forme

 • Obrazac molbe studenata trećega semestra za odabir oblasti i mentora
  Obrazac molbe za odabir oblasti i mentora (LINK)
 • Prijavni materijal Vijeću doktorskog studija
  Sinopsis predlozene doktorske disertacije (LINK)
  Obrazac životopisa kandidata koji prijavljuju sinopsis za odbranu (LINK)
  Molba za pokretanje procedure odbrane Sinopsisa doktorskog rada (LINK)
 • Materijali za nastavnike i mentore
  Obrazac Godišnjega rasporeda studenta 13. i 14. semestra (LINK)
  Obrazac Izvještaja o održanoj nastavi (LINK)
  Obrazac Izvještaja Komisije sa odbrane sinopsisa (LINK)
  Obavijest o završetku doktorskog rada (U FAZI IZRADE!)
 • Posebni dokumenti
  Propozicije konačne verzije doktorskoga rada (U FAZI IZRADE!)
  Obrazac prve dvije stranice doktorskoga rada (U FAZI IZRADE!)

Korisni dokumenti

Oglasna ploča

Erasmus+: Program kreditne mobilnosti za studente na partnerskom Univerzitetu Ibn Haldun (Fakultet islamskih nauka)

U okviru Erasmus+ programa otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost  za studente na partnerskom univerzitetu: Institucija:Ibn Haldun univerzitet (Fakultet islamskih nauka) Erasmus kod:TR ISTANBU66 Država:Turska Period boravka:zimski semestar 2024/2025...

Erasmus+ program mobilnosti za studente na Universität Paderborn (Institut za islamsku teologiju)

U okviru Erasmus+ programa otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost  za studente na partnerskom univerzitetu: Institucija:Universität Paderborn (Institut za islamsku teologiju) Erasmus kod:D PADERBO01 Država:Njemačka Period boravka:zimski semestar...

STRUČNE SLUŽBE:

Studentska služba
Biblioteka

KONTAKT:

Fax: + 387 33 251 044
Tel: + 387 33 251 011
       + 387 33 251 000
Mail: sekretar@fin.unsa.ba

© Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina | Telefon: + 387 33 232 982 | Fax: + 387 33 251 044