Obavijesti

Termini

I_CIKLUS_Imamski_septembar_2019 I_CIKLUS_IVRP_septembar_2019 I_CIKLUS_TEOLOSKI_septembar_2019

I ciklus prijava ispita

Prijava ispita putem https://www.isss.ba/LoginPage/login.htm Prijava za ispite za završne rokove je otvorena do 21.06.2019.g do 14:00 sati. Prijava ispita za popravne rokove će biti otvorena od 27.06. do 04.07. 2019. godine do 14:00 sati. Studenti koji budu imali...

© Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, Ćemerlina 54, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina | Telefon: + 387 33 232 982 | Fax: + 387 33 251 044

EOT;