Na FIN-u boravio Ryan Atkins, lektor za engleski jezik

Tokom akademske 2018/2019. godine kao rezultat višegodišnje uspješne suradnje FIN-a s Ambasadom SAD-a u BiH, na fakultetu je, u okviru Fulbright programa, boravio Ryan Atkins iz Kalifornije (California, US). Ryan Atkins je stekao bogato iskustvo u nastavi, predavajući...

Konačna rang lista primljenih kandidata i upis

Lista te informacije u vezi s upisom u prilogu. Odluka NNV-a KONAČNE RANG LISTE FIN-KONAČNA RANG LISTA PRIMLJENIH KANDIDATA 2019-2020 Dokumenti potrebni za upis za 2019-20