Select Page

Utorak, Juli 16., 2019. – 14:42

 

U svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Istanbulu 11. jula 2019. godine uručena su priznanja Udruženja muslimanskih društvenih naučnika Ujedinjenog Kraljevstva (AMSS UK) za životno djelo profesorima Fikretu Karčiću (Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu) i Enesu Kariću (Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu). Priznanja je uručio dr. Anas S. Al-Shaikh Ali, predsjednik Izvršnog odbora ovog udruženja.
Ova svečanost upriličena je u okviru otvaranja ljetne škole Međunarodnog instituta za islamsku misao (IIIT) i izdavačke kuće MAHYA pod naslovom „Muslimanska društva: savremeni i budući izazovi“. Svečanosti su prisustvovale brojne ličnosti iz naučnog života, supruge laureata i polaznici ove ljetne škole. Profesori Fikret Karčić i Enes Karić su 12. jula održali predavanja u okviru ljetne škole. Prof. Karić je govorio o temi „Zadaci islamskih studija danas“, a prof. Karčić o temi „Kako se islamsko pravo izučava danas“.

Vijest preuzeta sa stranice UNSA