Select Page

Dana 17. juna 2021. godine u Dekanatu Fakulteta islamskih nauka održano je predavanje na temu „Ka boljem razumijevanju arapskih rukopisa“ (فى تقريب مفهوم المخطوطات العربية). Predavanje je održao gost predavač Usame Murad iz Damaska, a pratili su ga kako studenti, tako i nastavno osoblje Fakulteta putem E-platforme.

Usame Murad je rođen 1944. godine u Hajfi (Palestina) u ulemanskoj porodici iz Damaska. Diplomirao je arapski jezik i književnost na Univerzitetu u Damasku (1971), a okviru postdiplomskog studija boravio je u Maroku (1975-76, Univerzitet Muhamed V). Karijeru je započeo kao nastavnik arapskog jezika u srednjim školama u Siriji (1972-1994) i Maroku (1975-1982). U periodu 1993-1998. radio je nastavnik arapskog jezika za strance na Institutu za obrazovanje stranca u Damasku. Period 1997-2011. proveo je kao nastavnik i istraživač na Institutu za islamske i arapske studije el-Feth (osnovan god. 1956.), koji je pod vođstvom šejh Muhammed Salih el-Ferfura, postao značajna obrazovna i istraživačka ustanova u međunarodnim okvirima. Kao plod svog bogatog iskustva u podučavanju stranaca arapskom jeziku, g. Murad je objavio udžbenik Arapski za nenativne govornike ( العربية لغير ناطقين بها). Također je učestvovao u pripremi kritičkog izdanja više arapskih rukopisa, a istraživao je i objavio neke sadržaje Ibn ‘Asakirovog djela Târîhu-d-Dimešk.  Pored nastave arapskog za strance i paleografije arapskih rukopisa, posebno polje njegovog zanimanja je arapska filologija. Uz nastavničku i istraživačku karijeru, vrijedi istaći da je g. Usame Murad bio direktor sirotišta el-Isaf el-hajri i njhove škole (2003-2006) u Damasku. Učesnik je više međunarodnih konferencija u Siriji i inostranstvu. Ovo je njegova prva posjeta Bosni i Hercegovini.