Select Page

Akademski kalendar za 2023/24., usvojen na 8. redovnoj sjednici Vijeće Fakulteta (Odluka Br: 03-03- 8. red. sjed. – 831/23 od 06.09. 2023. god.), u prilogu.

 

FIN AkademskI kalendar za stud. 23-24.