Select Page

 

Fakultet islamskih nauka (FIN) Univerziteta u Sarajevu, Reset DOC, Reset Dialogues i Gazi Husrev-begova biblioteka (GHB) u Sarajevu 15. i 16. septembra organiziraju internacionalnu konferenciju “Kako do pomirenja: komparativna perspektiva”.

Konferencija će biti održana u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu, a otvaranje i uvodna sesija počinju u četvrtak, 15. septembra u 9.15 sati.

Prof. dr. Ahmet Alibašić, profesor na Fakultetu islamskih nauka, predstavio nam je tematiku ove konferencije.

– Ljudska društva su, kako je šejtan i predvidio, puna sukoba i prolijevanja krvi. Ti sukobi počinju i vode se iz različitih razloga: ekonomskih, rasnih, vjerskih, političkih i drugih. No, i najbrutalniji i najduži sukobi jednom stanu. Bivši neprijatelji nerijetko postanu saveznici i prijatelji. EU je primjer. Učesnici ove konferencije će tokom dva dana pokušati zajednički pomjeriti granice našeg shvatanja tog složenog procesa prije svega propitujući i prepoznajući relevantne svete tekstove i presedane u tri velike monoteističke tradicije i poredeći post-konfliktne procese u društvima koja su prošla kroz sukobe u procesu demokratske tranzicije ili etno-nacionalizma – kazao je Alibašić.

Prema njegovim riječima, suočavanje sa prošlošću i pronalazak zajedničkog puta u budućnost jedna je od glavnih zadaća današnjih generacija u mnogim sredinama.

– Balkan je jedna od njih ali, naglašavam, daleko od toga da je jedina. Ipak, o tom procesu se rijetko govori iz vjerske i znanstvene perspektive. Na primjer, kao nekadašnji predavač studija genocida, na našem jeziku (a i na drugim jezicima) nalazio sam malo materijala na ovu temu iz islamske perspektive. To čudi s obzirom da je mnogo sukoba u kojima su muslimani jedna ili dvije strane i da u Kur'anu i hadisu ima mnogo elemenata za razvijanje snažne teorije pomirenja. Nadam se da će nas ovaj događaj potaći da češće promišljamo ovu temu – naglasio je Alibašić.

Glavni cilj je, kako je istaknuo Alibašić, poredeći različite teorije, iskustva i dobru praksu produbiti razumijevanje ovog složenog psihičkog, idejnog i društvenog procesa u različitim kontekstima i prikupiti korisne uvide i preporuke za djelovanje u ovom vrlo osjetljivom i mukotrpnom procesu.

– Tu je i niz sekundarnih ciljeva od kojih je jedan kako uskladiti zahtjeve za pravdom i sjećanjem, s jedne, i pomirenjem, s druge strane. Svakako, jedna konferencija ne može dati odgovore na sve naše zapitanosti ali vjerujemo da neka hoće – kazao je Alibašić.

Zvanični jezik konferencije je engleski, a učesnici su: Ahmet Alibašić (Bosna i Hercegovina), Petar Bojanić (Hrvatska), Carolyne Boyd Tomasović (Hrvatska), Brendan Ciarán Browne (Irska), Susannah Heschel (SAD), Besa Ismaili (Kosovo), Igor Kožemjakin (Bosna i Hercegovina), Zorica Kuburić (Srbija), Jonathan Laurence (SAD), Jörg Lüer (Njemačka), Katherine Marshall (SAD), Kenan Musić (Bosna i Hercegovina), Hasan Nuhanović (Bosna i Hercegovina), Rashied Omar (Južnoafrička Republika), Andres Felipe Pacheco Lozano (Holandija), Isabel Piper (Čile), Stephen Pope (SAD), Melissa Raphael (UK), Daniel Roth (Izrael), Zilka Spahić (BiH), Debora Tonelli (SAD), Orfelio Ernesto Valiente (SAD), Flora Winfield (UK).

(Preporod.info)