Select Page

Centar za Kur'an i sunnet je naučno-istraživački i edukativni centar koji djeluje u okviru Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu. U fokusu njegovoga programa je oživljavanje i promocija tradicionalnih obrazaca poučavanja u islamskim naukama kroz instituciju idžazetname u hifzu/kiraetima časnog Kur'ana i hadisu Allahovoga Miljenika, s.a.v.s.

Objekat Centra izgrađen je na lokaciji “Halačevića vakuf” u samome centru starog dijela Sarajeva. Sastoji se od dvanaest apartmana za polaznike Sekcije hifza, dvije sale za predavanja, kancelarijskog prostora i drugih pratećih prostorija.

U projektu rehabilitacije Halačevića vakufa učešće je uzelo više od 500 vakifa. Molimo Allaha Uzvišenog da naše vakife obaspe Svojom milošću, bereketom i najljepšim nagradama.

Svim muslimanima i muslimankama želimo BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN.